Škoda Fabia: Wyłączanie silnika

Wyłączanie

 • Zatrzymać samochód " strona 111, Parkowanie.
 • Krótko wcisnąć przycisk " rys. 121 na stronie 105.

Silnik i zapłon zostaną wyłączone jednocześnie.

Zatrzymanie awaryjne

W razie potrzeby można w wyjątkowych przypadkach wyłączyć silnik również podczas jazdy.

 • Nacisnąć przycisk " rys. 121 na stronie 105 i przytrzymać dłużej niż 1 sekundę lub nacisnąć go dwukrotnie w ciągu jednej sekundy.

Po awaryjnym wyłączeniu silnika zamek kierownicy pozostaje odryglowany.

OSTROŻNIE

Gdy silnik był przez dłuższy czas mocno obciążony, nie należy go wyłączać od razu po zakończeniu jazdy, lecz pozostawić jeszcze na biegu jałowym przez mniej więcej 1 minutę. Dzięki temu można uniknąć lokalnego wzrostu temperatury w niektórych elementach wyłączonego silnika.

Informacja

Po wyłączeniu zapłonu wentylator chłodnicy może jeszcze pracować w sposób ciągły lub z przerwami przez ok. 10 minut.

  Uruchamianie silnika

  Postępowanie podczas uruchamiania silnika Mocno zaciągnąć hamulec ręczny. W przypadku pojazdów z ręczną skrzynią biegów ...

  Problemy z uruchomieniem silnika

  Rys. 122 Uruchamianie silnika - nacisnąć kluczykiem przycisk Nie można sprawdzić kluczyka w samochodzie Jeżeli w samochodzie nie można sprawd ...

  Categorie