Škoda Fabia: Problemy z uruchomieniem silnika

Rys. 122 Uruchamianie silnika - nacisnąć kluczykiem przycisk

Rys. 122 Uruchamianie silnika - nacisnąć kluczykiem przycisk

Nie można sprawdzić kluczyka w samochodzie

Jeżeli w samochodzie nie można sprawdzić kluczyka, uruchomienie silnika za pomocą przycisku rozruchu nie jest możliwe.

Na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej pojawia się następujący komunikat.

Nie rozpoznano kluczyka.
Instrukcja obsługi!

Nie znaleziono kluczyka.


BRAK KLUCZYKA


Przyczyna może być następująca.

 • Bateria w kluczyku jest prawie rozładowana.
 • Wystąpił błąd kluczyka.
 • Sygnał pomiędzy systemem a kluczykiem jest zakłócany (silne pole elektromagnetyczne).

Spróbować uruchomić silnik, przez wciśnięcie przycisku kluczykiem " rys. 122.

Usterka systemu

W razie wystąpienia usterki w systemie na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej pojawia się następujący komunikat.

System Keyless uszkodzony.


SYSTEM KEYLESS USZKODZONY


Spróbować uruchomić silnik, przez wciśnięcie przycisku kluczykiem " rys. 122.

OSTROŻNIE

Kluczyk może zostać sprawdzony tylko wówczas, gdy znajduje się w pojeździe.

Dlatego zawsze trzeba wiedzieć, gdzie znajduje się kluczyk.

Informacja

 • Podczas próby rozruchu kluczyk musi być skierowany piórem w kierunku przycisku " rys. 122.
 • Jeżeli silnik nie uruchomi się po naciśnięciu kluczykiem przycisku, należy zwrócić się o pomoc do specjalistycznej stacji obsługi.

  Wyłączanie silnika

  Wyłączanie Zatrzymać samochód " strona 111, Parkowanie. Krótko wcisnąć przycisk " rys. 121 na stronie 105. Silnik i zapłon zost ...

  System START-STOP

  System START-STOP (nazywany dalej krótko systemem) oszczędza paliwo i redukuje szkodliwe emisje oraz emisję CO2. Jeżeli system wykryje, że podczas ...

  Categorie