Škoda Fabia: Wyłączanie silnika

 • Zatrzymać samochód " strona 111, Parkowanie.
 • Przekręcić kluczyk do pozycji 1 " rys. 120 na stronie 104.

Silnik i zapłon zostaną wyłączone jednocześnie.

W pojazdach z automatyczną skrzynią biegów kluczyk można wyciągnąć tylko wtedy, gdy dźwignia sterująca znajduje się w położeniu P.

OSTROŻNIE

Gdy silnik był przez dłuższy czas mocno obciążony, nie należy go wyłączać od razu po zakończeniu jazdy, lecz pozostawić jeszcze na biegu jałowym przez mniej więcej 1 minutę. Dzięki temu można uniknąć lokalnego wzrostu temperatury w niektórych elementach wyłączonego silnika.

Informacja

Po wyłączeniu zapłonu wentylator chłodnicy może jeszcze pracować w sposób ciągły lub z przerwami przez ok. 10 minut.

  Włączanie / wyłączanie zapłonu i uruchamianie silnika

  Rys. 120 Pozycje kluczyka w zamku zapłonu Pozycje kluczyka w zamku zapłonu " rys. 120 zapłon wyłączony, silnik wyłączony zapłon w ...

  Uruchamianie i wyłączanie silnika przez naciśnięcie przycisku

  Rys. 121 Przycisk rozruchu silnika (  ) Zapłon i silnik można uruchomić / wyłączyć za pomocą przycisku rozruchu " rys. 121. Do odb ...

  Categorie