Škoda Fabia: Uruchamianie i wyłączenia silnika za pomocą kluczyka

Škoda Fabia –> Jazda –> Ruszanie i jazda –> Uruchamianie i wyłączenia silnika za pomocą kluczyka

Zapłon i silnik można uruchomić / wyłączyć za pomocą kluczyka zapłonu w zamku zapłonu.

UWAGA

Jeżeli samochód porusza się z wyłączonym silnikiem, zapłon musi być cały czas włączony " strona 104, Włączanie / wyłączanie zapłonu i uruchamianie silnika.

  • W razie wyłączenia zapłonu może dojść do zaryglowania układu kierowniczego " strona 104 - ryzyko wypadku!

Kluczyk zapłonu wyciągać z zamka zapłonu dopiero, gdy samochód się zatrzyma " strona 111, Parkowanie. W przeciwnym razie może dojść do zaryglowania układu kierowniczego - ryzyko wypadku!

Opuszczając pojazd, nigdy nie zostawiać w nim kluczyka. Osoby nieupoważnione, np. dzieci, mogłyby zaryglować samochód, włączyć zapłon lub uruchomić silnik - ryzyko obrażeń, wypadku i uszkodzenia pojazdu!

Nigdy nie pozostawiać bez nadzoru pojazdu z włączonym silnikiem - ryzyko wypadku, szkody lub kradzieży!

Nigdy nie wyłączać silnika, zanim samochód się nie zatrzyma - ryzyko wypadku!

Nigdy nie pozostawiać włączonego silnika w zamkniętych pomieszczeniach (np. w garażu) - ryzyko zatrucia i zagrożenie życia!

W komorze silnika nie pozostawiać żadnych przedmiotów (np. ścierek, narzędzi).

W przeciwnym razie istnieje ryzyko pożaru i ryzyko uszkodzenia silnika.

W żadnym razie nie zakrywać silnika dodatkowymi materiałami izolacyjnymi (np. kocem) - ryzyko pożaru!

OSTROŻNIE

  • Silnik uruchamiać tylko wówczas, gdy silnik nie pracuje, a pojazd stoi - ryzyko uszkodzenia rozrusznika i silnika!
  • Nie uruchamiać silnika przez holowanie pojazdu - ryzyko uszkodzenia silnika i katalizatora! Do pomocy w uruchomieniu silnika można użyć akumulatora innego samochodu " strona 179.

Informacja

Nie rozgrzewać silnika na postoju. Jeżeli to możliwe, należy ruszyć natychmiast po uruchomieniu silnika. W ten sposób silnik szybciej osiągnie normalną temperaturę pracy.

Ruszanie i jazda

...

Elektroniczna blokada rozruchu

Elektroniczna blokada rozruchu utrudnia ewentualną próbę kradzieży lub nieupoważnione użycie samochodu. W uchwycie kluczyka umieszczony jest e ...

Categorie