Škoda Fabia: Tankowanie benzyny i oleju napędowego

Škoda Fabia –> Wskazówki eksploatacyjne –> Sprawdzanie i dolewanie płynów –> Paliwo –> Tankowanie benzyny i oleju napędowego

Rys. 164 Otwieranie pokrywy wlewu paliwa / odkręcanie korka / zawieszanie korka na pokrywie wlewu paliwa
Rys. 164 Otwieranie pokrywy wlewu paliwa / odkręcanie korka / zawieszanie korka na pokrywie wlewu paliwa

Tankowanie można rozpocząć po spełnieniu następujących warunków.

 • Samochód jest odryglowany.
 • Silnik i zapłon są wyłączone.

Nacisnąć pokrywę wlewu paliwa zgodnie z kierunkiem strzałki 1 " rys. 164.

Otworzyć pokrywę zgodnie z kierunkiem strzałki 2 .

Wykręcić korek zgodnie z kierunkiem strzałki 3 .

Zdjąć korek i zawiesić go na pokrywie wlewu paliwa zgodnie z kierunkiem strzałki 4 .

Włożyć pistolet dystrybutora do oporu do króćca wlewu paliwa i zatankować

Gdy pistolet dystrybutora pierwszy raz odbije, zbiornik paliwa jest pełen

 • Wyjąć pistolet dystrybutora z króćca wlewu paliwa i zawiesić ponownie w dystrybutorze.
 • Wkręcić korek wlewu paliwa w kierunku przeciwnym do kierunku strzałki 3 do momentu, aż słyszalnie zaskoczy.
 • Zamknąć pokrywę tak, aby się zatrzasnęła.

Sprawdzić, czy pokrywa wlewu paliwa została prawidłowo zatrzaśnięta.

UWAGA

Wskazówki dotyczące tankowania kanistra rezerwowego.

 • Nigdy nie tankować kanistra rezerwowego w samochodzie.
 • Nigdy nie stawiać kanistra rezerwowego na samochodzie.
 • Kanister rezerwowy zawsze stawiać na ziemi.
 • Ze względów bezpieczeństwa nie zalecamy wożenia z sobą kanistra. W razie wypadku kanister może ulec uszkodzeniu, a paliwo może się wylać - ryzyko pożaru!

OSTROŻNIE

 • Kiedy właściwie trzymany automatyczny pistolet dystrybutora odbije po raz pierwszy, zbiornik paliwa jest pełen. Nie kontynuować tankowania
 • Jeżeli paliwo jest uzupełniane z kanistra rezerwowego, zachować ostrożność i tankować powoli - ryzyko zabrudzenia karoserii.

Informacja

Pojemność zbiornika paliwa wynosi ok. 45 litrów, z czego ok. 7 litrów stanowi rezerwę.

  Paliwo

  Po wewnętrznej stronie pokrywy wlewu paliwa jest podany rodzaj paliwa zalecany dla pojazdu " rys. 164 na stronie 153. UWAGA Zawsze przestrzegać wskazówek d ...

  Benzyna bezołowiowa

  Po wewnętrznej stronie pokrywy wlewu paliwa podany jest rodzaj paliwa zalecany dla pojazdu. Samochód można eksploatować, używając tylko benzyny ...

  Categorie