Škoda Fabia: Paliwo

Po wewnętrznej stronie pokrywy wlewu paliwa jest podany rodzaj paliwa zalecany dla pojazdu " rys. 164 na stronie 153.

UWAGA

  • Zawsze przestrzegać wskazówek dotyczących obsługi dystrybutorów paliwa.
  • Podczas tankowania nie wolno palić papierosów ani używać telefonu komórkowego.
  • Paliwo i jego opary są wybuchowe - zagrożenie życia!

OSTROŻNIE

  • Nigdy nie dopuścić do całkowitego opróżnienia zbiornika paliwa! Nieregularny dopływ paliwa może powodować wypadanie zapłonu - ryzyko uszkodzenia części silnika oraz układu wydechowego
  • Rozlane paliwo należy niezwłocznie zetrzeć z lakieru samochodu - grozi uszkodzeniem lakieru.
  • Jeżeli samochód nie został zakupiony w kraju, w którym przewiduje się jego eksploatację, należy sprawdzić, czy w tym kraju dostępne jest paliwo zalecane przez producenta. W razie potrzeby należy sprawdzić, czy w danym kraju producent nie zaleca innego paliwa do eksploatacji samochodu. Jeżeli zalecane paliwo jest niedostępne, należy sprawdzić, czy producent dopuszcza eksploatację samochodu z innym paliwem.

Sprawdzanie i dolewanie płynów

...

Tankowanie benzyny i oleju napędowego

Rys. 164 Otwieranie pokrywy wlewu paliwa / odkręcanie korka / zawieszanie korka na pokrywie wlewu paliwa Tankowanie można rozpocząć po spełnieniu na ...

Categorie