Škoda Fabia: Benzyna bezołowiowa

Po wewnętrznej stronie pokrywy wlewu paliwa podany jest rodzaj paliwa zalecany dla pojazdu.

Samochód można eksploatować, używając tylko benzyny bezołowiowej, która odpowiada normie EN 2281).

Wszystkie silniki benzynowe mogą być eksploatowane przy użyciu benzyny o zawartości maksymalnie 10% bioetanolu (E10).

Benzyna bezołowiowa 95/91 lub 92 albo 93 RON/ROZ

Należy używać benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej RON 95. Można też tankować benzynę bezołowiową o liczbie oktanowej RON 91, 92 lub 93, ale należy się wtedy liczyć ze spadkiem mocy silnika i nieznacznym zwiększeniem zużycia paliwa

Benzyna bezołowiowa min. 95 RON/ROZ

Należy używać benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej RON 95 lub wyższej.

W sytuacji awaryjnej można tankować benzynę o liczbie oktanowej RON 91, 92 lub 93, ale należy się wtedy liczyć z niewielkim spadkiem mocy silnika i nieznacznym zwiększeniem zużycia paliwa. Kontynuować jazdę tylko ze średnimi prędkościami obrotowymi i minimalnym obciążeniem silnika " .

Jak najszybciej należy zatankować paliwo o zalecanej liczbie oktanowej.

Dodatki do paliwa

Benzyna bezołowiowa zgodnie z normą EN 2281) spełnia wszystkie warunki dla bezproblemowej pracy silnika. Dlatego zalecamy, by nie dolewać do paliwa żadnych dodatków. Mogłoby to prowadzić do poważnego uszkodzenia części silnika oraz układu wydechowego.

OSTROŻNIE

 • Napełnienie zbiornika paliwem, które nie jest zgodne z normą, może prowadzić do poważnych uszkodzeń części układu wydechowego.
 • W razie zatankowania innego paliwa zamiast benzyny bezołowiowej zgodnej z powyższymi normami (np. benzyny zawierającej ołów), nie uruchamiać silnika ani nie włączać zapłonu. Grozi to poważnym uszkodzeniem elementów silnika.
 • W przypadku tankowania benzyny o niższej liczbie oktanowej niż zalecana nie jechać z wysoką prędkością obrotową silnika. Duże obciążenie silnika może spowodować poważne uszkodzenie jego elementów.
 • Benzyny o liczbie oktanowej RON niższej niż 91 nie należy tankować nawet w sytuacji awaryjnej, ponieważ grozi to uszkodzeniem silnika.

W żadnym razie nie używać dodatków do paliwa z zawartością metali, w szczególności manganu i żelaza. Grozi to poważnym uszkodzeniem elementów silnika lub układu wydechowego.

Nie wolno używać paliw zawierających metale, np. LRP (lead replacement petrol). Grozi to poważnym uszkodzeniem elementów silnika lub układu wydechowego.

Informacja

 • Benzyny bezołowiowej o wyższej liczbie oktanowej niż zalecana można używać bez ograniczeń
 • W samochodach zasilanych zalecaną benzyną bezołowiową o liczbie oktanowej RON 95/91 lub 92 bądź 93, zatankowanie benzyny o liczbie oktanowej wyższej niż RON 95 nie spowoduje ani zauważalnego wzrostu mocy, ani niższego spalania.
 • W samochodach zasilanych zalecaną benzyną bezołowiową o liczbie oktanowej RON min. 95 zatankowanie benzyny o wyższej liczbie oktanowej niż RON 95 może spowodować wzrost mocy i niższe spalanie.

  Tankowanie benzyny i oleju napędowego

  Rys. 164 Otwieranie pokrywy wlewu paliwa / odkręcanie korka / zawieszanie korka na pokrywie wlewu paliwa Tankowanie można rozpocząć po spełnieniu na ...

  Olej napędowy

  Po wewnętrznej stronie pokrywy wlewu paliwa podany jest rodzaj paliwa zalecany dla pojazdu. Samochód można eksploatować, używając wyłą ...

  Categorie