Škoda Fabia: Prawidłowo ustawiona pozycja gotowości

Škoda Fabia –> Jazda –> Zaczep holowniczy i przyczepa –> Zaczep holowniczy –> Prawidłowo ustawiona pozycja gotowości

Rys. 153 Pozycja gotowości
Rys. 153 Pozycja gotowości

Prawidłowo ustawiona pozycja gotowości " rys. 153.

 • Dźwignia obsługowa A zablokowana jest w położeniu dolnym.
 • Trzpień zwalniający B jest ruchomy.
 • Czerwone oznaczenie na kluczyku C skierowane jest ku górze.

Tak ustawiony zaczep kulowy jest gotowy do montażu.

OSTROŻNIE

W pozycji gotowości kluczyka nie można wyjąć ani obrócić do innego położenia.

  Ustawianie pozycji gotowości

  Rys. 151 Zdejmowanie zatyczki z zamka / wkładanie kluczyka w zamek Rys. 152 Odryglowanie zamka / wciśnięcie trzpienia zwalniającego i dźwigni ob ...

  Montaż zaczepu kulowego - krok 1.

  Rys. 154 Zdejmowanie osłony z tylnego zderzaka / i zatyczki z gniazda Rys. 155 Zakładanie zaczepu kulowego / trzpień zwalniający w pozycji wyjśc ...

  Categorie