Škoda Fabia: Ustawianie pozycji gotowości

Škoda Fabia –> Jazda –> Zaczep holowniczy i przyczepa –> Zaczep holowniczy –> Ustawianie pozycji gotowości

Rys. 151 Zdejmowanie zatyczki z zamka / wkładanie kluczyka w zamek
Rys. 151 Zdejmowanie zatyczki z zamka / wkładanie kluczyka w zamek

Rys. 152 Odryglowanie zamka / wciśnięcie trzpienia zwalniającego i dźwigni obsługowej
Rys. 152 Odryglowanie zamka / wciśnięcie trzpienia zwalniającego i dźwigni obsługowej

Przed montażem należy ustawić zaczep kulowy w pozycji gotowości " strona 133, Prawidłowo ustawiona pozycja gotowości.

Jeżeli nie znajduje się on w pozycji gotowości, należy go ustawić w tej pozycji zgodnie z poniższymi wskazówkami.

 • Chwycić zaczep kulowy pod kapturkiem ochronnym.
 • Zdjąć zatyczkę A z zamka w kierunku strzałki 1 " rys. 151.
 • Włożyć kluczyk B do zamka w kierunku strzałki 2 , tak by jego zielone oznaczenie znajdowało się na górze.
 • Obrócić kluczyk B w kierunku strzałki 3 , tak by jego czerwone oznaczenie znajdowało się na górze " rys. 152.
 • Wcisnąć do oporu trzpień zwalniający C w kierunku strzałki 4 i jednocześnie nacisnąć do oporu dźwignię obsługową D w kierunku strzałki 5 .

Dźwignia obsługowa D pozostaje zatrzaśnięta w tym położeniu.

  Opis

  Rys. 150 Wspornik zaczepu holowniczego / zaczep kulowy Zaczep kulowy jest zdejmowany i chowany we wgłębieniu na koło zapasowe lub w schowku na koło zapaso ...

  Prawidłowo ustawiona pozycja gotowości

  Rys. 153 Pozycja gotowości Prawidłowo ustawiona pozycja gotowości " rys. 153. Dźwignia obsługowa A zablokowana jest w położeniu dolnym. ...

  Categorie