Škoda Fabia: Montaż zaczepu kulowego - krok 1.

Škoda Fabia –> Jazda –> Zaczep holowniczy i przyczepa –> Zaczep holowniczy –> Montaż zaczepu kulowego - krok 1.

Rys. 154 Zdejmowanie osłony z tylnego zderzaka / i zatyczki z gniazda
Rys. 154 Zdejmowanie osłony z tylnego zderzaka / i zatyczki z gniazda

Rys. 155 Zakładanie zaczepu kulowego / trzpień zwalniający w pozycji wyjściowej
Rys. 155 Zakładanie zaczepu kulowego / trzpień zwalniający w pozycji wyjściowej

Przygotowanie

Przed zamontowaniem zaczepu kulowego należy wykonać następujące czynności.

 • Zdjąć osłonę A " rys. 154 w kierunku strzałki 1 przy użyciu pałąka do zdejmowania kołpaków znajdującego się w zestawie narzędzi " strona 172.
 • Wyjąć zatyczkę B w kierunku strzałki 2

Zaczep kulowy musi znajdować się w pozycji gotowości " strona 133, Prawidłowo ustawiona pozycja gotowości. Jeżeli nie znajduje się on w pozycji gotowości, należy go ustawić w tej pozycji " strona 132, Ustawianie pozycji gotowości

Montaż

 • Chwycić zaczep kulowy od dołu " rys. 155 i włożyć w gniazdo w kierunku strzałki 3 , aż się słyszalnie zatrzaśnie

Dźwignia obsługowa C obróci się samoczynnie w kierunku strzałki 4 do góry, a trzpień zwalniający D wysunie się (widoczne są czerwona i zielona część trzpienia)

Jeżeli dźwignia obsługowa C nie obróci się samodzielnie lub trzpień zwalniający D nie wysunie się, należy wyciągnąć w dół zaczep kulowy z gniazda przez obrócenie dźwigni obsługowej C do oporu i oczyścić powierzchnie przylegania zaczepu kulowego oraz gniazda.

UWAGA

 • Ostrożnie zdjąć zatyczkę gniazda B - ryzyko skaleczenia palców!
 • Podczas mocowania zaczepu kulowego trzymać ręce poza obszarem obracania dźwigni obsługowej - ryzyko skaleczenia palców!
 • W żadnym razie nie próbować wyciągać dźwigni obsługowej na siłę do góry w celu obrócenia kluczyka. Mogłoby to spowodować nieprawidłowe zamocowanie zaczepu kulowego!

OSTROŻNIE

Ostrożnie zdjąć osłonę A znajdującą się na tylnym zderzaku - istnieje ryzyko uszkodzenia lakieru na zderzaku oraz osłony.

Informacja

Osłonę A oraz zatyczkę B " rys. 154 przechowywać po ściągnięciu w odpowiednim miejscu w bagażniku.

  Prawidłowo ustawiona pozycja gotowości

  Rys. 153 Pozycja gotowości Prawidłowo ustawiona pozycja gotowości " rys. 153. Dźwignia obsługowa A zablokowana jest w położeniu dolnym. ...

  Montaż zaczepu kulowego - krok 2.

  Rys. 156 Zaryglowanie zamka i wyjmowanie kluczyka / zakładanie zatyczki zamka Najpierw należy przeprowadzić krok 1. montażu zaczepu kulowego " strona ...

  Categorie