Škoda Fabia: Pedały

Nic nie może ograniczać ruchu pedałów ani dostępu do nich! W przestrzeni na stopy kierowcy może znajdować się wyłącznie wycieraczka przymocowana do odpowiednich punktów mocowania.

Używać tylko wycieraczek dostarczonych fabrycznie lub z oferty oryginalnych akcesoriów ŠKODA, mocowanych do odpowiednich punktów mocowania.

UWAGA

W przestrzeni na stopy kierowcy nie mogą znajdować się żadne przedmioty - ryzyko uniemożliwienia lub ograniczenia obsługi pedałów!

    Ręczna zmiana biegów

    Rys. 126 Schemat zmiany biegów: Wariant 1 (5. lub 6. biegowa skrzynia biegów) / wariant 2 (5. biegowa skrzynia biegów z silnikiem MPI 1,0 l) Na dźw ...

    Automatyczna skrzynia biegów

    Automatyczna skrzynia biegów przeprowadza automatyczną zmianę biegów. Tryby automatycznej skrzyni biegów ustawiane są przez kierowcę za ...

    Categorie