Škoda Fabia: Odryglowanie i zaryglowanie

Škoda Fabia –> Obsługa –> Odryglowanie i otwieranie –> Odryglowanie i zaryglowanie

Samochód jest wyposażony w system centralnego ryglowania.

Centralne ryglowanie umożliwia jednoczesne odryglowywanie i zaryglowanie wszystkich drzwi, pokrywy wlewu paliwa i pokrywy bagażnika. Funkcje centralnego ryglowania można ustawiać indywidualnie " strona 55.

Po odryglowaniu, zależnie od wyposażenia samochodu i ustawienia centralnego ryglowania obowiązują następujące zasady.

 • Odryglowanie samochodu jest potwierdzane dwukrotnym mignięciem wszystkich kierunkowskazów.
 • W samochodach wyposażonych w autoalarm, dodatkowo rozlega się dwukrotny sygnał dźwiękowy
 • Wszystkie drzwi, pokrywa bagażnika i pokrywa wlewu paliwa zostaną odryglowane.
 • Lampka oświetlenia wnętrza zapala się.
 • Blokada zamków zostanie wyłączona.
 • Lampka kontrolna w drzwiach kierowcy przestaje migać.
 • Autoalarm zostanie dezaktywowany.

Po zaryglowaniu, zależnie od wyposażenia samochodu i ustawienia centralnego ryglowania, obowiązują następujące zasady

 • Zaryglowanie samochodu jest potwierdzane jednokrotnym mignięciem wszystkich kierunkowskazów.
 • W samochodach wyposażonych w autoalarm, dodatkowo rozlega się sygnał dźwiękowy.
 • Wszystkie drzwi, pokrywa bagażnika i pokrywa wlewu paliwa zostaną zaryglowane.
 • Zapala się lampka oświetlenia wnętrza.
 • Blokada zamków zostaje włączona.
 • Lampka kontrolna w drzwiach kierowcy zaczyna migać.
 • Autoalarm zostanie aktywowany.

Gdy po zaryglowaniu samochodu nastąpi otwarcie drzwi, pokrywy bagażnika lub pokrywy komory silnika, kierunkowskazy migną dopiero po zamknięciu.

Zabezpieczenie przed przypadkowym odryglowaniem pojazdu

Jeżeli samochód zostanie odryglowany, lecz w ciągu 45 sekund nie zostaną otwarte żadne drzwi ani pokrywa bagażnika, zamki automatycznie zaryglują się z powrotem, a blokada zamków lub autoalarm zostaną ponownie włączone.

UWAGA

 • Opuszczając pojazd, nigdy nie zostawiać w nim kluczyka. Osoby nieupoważnione, np. dzieci, mogłyby zaryglować samochód, włączyć zapłon lub uruchomić silnik - ryzyko obrażeń i wypadku!
 • Opuszczając pojazd, nigdy nie pozostawiać w nim bez nadzoru osób, które nie są w pełni samodzielne, np. dzieci. Osoby te prawdopodobnie nie byłyby w stanie samodzielnie opuścić pojazdu ani sobie pomóc. Przy bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach istnieje ryzyko zagrożenia życia!

OSTROŻNIE

 • Każdy kluczyk zawiera elementy elektroniczne, dlatego należy chronić go przed wilgocią i silnymi wstrząsami.
 • Rowek kluczyka powinien być idealnie czysty. Zabrudzenia (np. nitki, kurz) zakłócają działanie zamków drzwi i zamka zapłonu.
 • Zaryglowanie samochodu nie będzie możliwe, jeżeli drzwi kierowcy są otwarte.

Odryglowanie i otwieranie

...

Odryglowanie / zaryglowanie kluczykiem przez wkładkę zamka

Rys. 35 Lewa strona samochodu: obracanie kluczyka w celu odryglowania bądź zaryglowania Kluczyk umożliwia odryglowanie lub zaryglowanie pojazdu za pomocą ...

Categorie