Škoda Fabia: Odryglowanie / zaryglowanie za pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania

Škoda Fabia –> Obsługa –> Odryglowanie i otwieranie –> Odryglowanie i zaryglowanie –> Odryglowanie / zaryglowanie za pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania

Rys. 36 Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
Rys. 36 Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania

Funkcja i opis kluczyka " rys. 36

odryglowanie samochodu


zaryglowanie samochodu


odryglowanie / uchylenie pokrywy
bagażnika

 1. przycisk rozkładania i składania kluczyka
 2. lampka kontrolna stanu baterii

Rozładowanie baterii można rozpoznać po tym, że po naciśnięciu przycisku w kluczyku nie miga czerwona lampka kontrolna.

Odryglowanie / uchylenie pokrywy bagażnika

Pokrywę odryglowuje się przez krótkie naciśnięcie przycisku z symbolem .


Pokrywę uchyla się (częściowe otwarcie) przez długie naciśnięcie przycisku z symbolem .


Jeżeli pokrywa została odryglowana lub uchylona przy użyciu przycisku z symbolem   na kluczyku, to po jej
zamknięciu zostanie automatycznie zaryglowana.

Możliwe jest ustawienie opóźnionego ryglowania " strona 58.

OSTROŻNIE

 • Działanie pilota zdalnego sterowania może zostać chwilowo zakłócone przez inne nadajniki znajdujące się w pobliżu samochodu, pracujące z podobną częstotliwością.
 • Zasięg działania zdalnego sterowania wynosi około 30 metrów. Wraz z wyczerpywaniem się baterii maleje zasięg pilota.
 • Jeśli centralne ryglowanie reaguje na sygnał pilota tylko z odległości poniżej ok. 3 metrów, należy wymienić baterię " strona 183.

Informacja

Pilota zdalnego sterowania używać tylko wtedy, gdy samochód znajduje się w zasięgu wzroku.

  Odryglowanie / zaryglowanie kluczykiem przez wkładkę zamka

  Rys. 35 Lewa strona samochodu: obracanie kluczyka w celu odryglowania bądź zaryglowania Kluczyk umożliwia odryglowanie lub zaryglowanie pojazdu za pomocą ...

  Odryglowanie / zaryglowanie - KESSY

  Rys. 37 Klamka drzwi przednich System KESSY (Keyless Entry Start Exit System) umożliwia odryglowanie i zaryglowanie drzwi samochodu bez aktywnego użycia kluczyka ...

  Categorie