Škoda Fabia: Otwieranie / zamykanie drzwi

Škoda Fabia –> Obsługa –> Odryglowanie i otwieranie –> Odryglowanie i zaryglowanie –> Otwieranie / zamykanie drzwi

Rys. 39 Klamka drzwi
Rys. 39 Klamka drzwi

Rys. 40 Klamka wewnętrzna drzwi - wariant 1 / wariant 2
Rys. 40 Klamka wewnętrzna drzwi - wariant 1 / wariant 2

Otwieranie z zewnątrz

 • Odryglować samochód.
 • Pociągnąć klamkę A w kierunku strzałki " rys. 39.

Otwieranie od wewnątrz

 • Pociągnąć za klamkę B drzwi i pchnąć drzwi w kierunku od siebie.

Zamykanie od wewnątrz

 • Chwycić za uchwyt zamykający C i zamknąć drzwi.

UWAGA

 • Sprawdzić, czy drzwi zostały prawidłowo zamknięte, w przeciwnym razie mogą otworzyć się nagle podczas jazdy - zagrożenie życia!
 • Drzwi otwierać i zamykać tylko wtedy, gdy w obszarze otwierania i zamykania nie ma nikogo - ryzyko obrażeń!
 • Otwarte drzwi mogą się samoczynnie zamknąć pod wpływem silnego wiatru lub gdy samochód stoi na wzniesieniu - ryzyko obrażeń!
 • Nigdy nie jeździć z otwartymi drzwiami - zagrożenie życia!

  Indywidualne ustawienia

  Następujące funkcje centralnego ryglowania można ustawiać indywidualnie w urządzeniu Infotainment " Instrukcja obsługi urządzenia Infotainment, ...

  Zabezpieczenie przed dziećmi

  Rys. 41 Drzwi tylne: włączanie / wyłączanie zabezpieczenia przed dziećmi Zabezpieczenie przed dziećmi nie pozwala otworzyć tylnych drzwi od ...

  Categorie