Škoda Fabia: Odłączanie i podłączanie

Odłączanie

 • Wyłączyć zapłon.
 • Najpierw odłączyć biegun ujemny   akumulatora, a dopiero
  potem biegun dodatni

Podłączanie

Najpierw podłączyć biegun dodatni
akumulatora, a dopiero potem biegun ujemny .


Po odłączeniu i ponownym podłączeniu akumulatora częściowo lub zupełnie nie będą działały następujące funkcje lub urządzenia.


OSTROŻNIE

 • Akumulator odłączać tylko przy wyłączonym zapłonie - ryzyko uszkodzenia układów elektrycznych pojazdu.
 • Nie wolno zamieniać przewodów przyłączeniowych - przewody mogą się zapalić.

Informacja

 • Po odłączeniu i ponownym podłączeniu akumulatora zalecamy zlecić specjalistycznej stacji obsługi sprawdzenie samochodu, aby mieć pewność, że wszystkie układy elektryczne działają prawidłowo.
 • Dane wskaźnika wielofunkcyjnego zostaną zresetowane.

  Ładowanie

  Naładowany akumulator jest warunkiem pewnego rozruchu silnika. Ładowanie można rozpocząć po spełnieniu następujących warunków. ...

  Automatyczne wyłączanie odbiorników

  Przy silnym obciążeniu akumulatora system sieci pokładowej automatycznie uniemożliwia jego rozładowanie. Objawia się to w następujący spos& ...

  Categorie