Škoda Fabia: Ładowanie

Naładowany akumulator jest warunkiem pewnego rozruchu silnika.

Ładowanie można rozpocząć po spełnieniu następujących warunków.

 • Silnik jest wyłączony.
 • Zapłon jest wyłączony.
 • Wszystkie odbiorniki są wyłączone.
 • Pokrywa komory silnika jest otwarta.

"Szybkie ładowanie" prądem o dużym natężeniu

 • Odłączyć oba przewody od akumulatora (najpierw "minus", potem "plus").
 • Podłączyć zaciski urządzenia do ładowania do akumulatora (czerwony = "plus", czarny = "minus").
 • Podłączyć przewód sieciowy urządzenia do ładowania do sieci i włączyć je.
 • Po ładowaniu: Najpierw wyłączyć urządzenie do ładowania i wyjąć przewód sieciowy z gniazda.
 • Dopiero teraz odłączyć zaciski urządzenia do ładowania.
 • Ponownie podłączyć przewody przyłączeniowe do akumulatora (najpierw "plus", potem "minus").

Ładowanie prądem o małym natężeniu

W przypadku ładowania np. małą ładowarką nie ma potrzeby odłączania przewodów od akumulatora.

Należy przestrzegać instrukcji producenta urządzenia do ładowania.

Do pełnego naładowania akumulatora ustawić prąd ładowania wynoszący 0,1 pojemności akumulatora (lub mniejszy).

Do ładowania nie wykręcać korków akumulatora.

UWAGA

 • Podczas ładowania akumulatora uwalnia się wodór i tworzy z tlenem z powietrza wybuchową mieszaninę, tzw. mieszaninę piorunującą. Nawet iskra, powstająca przy odłączaniu lub luzowaniu przewodów (gdy jest włączony zapłon), może wywołać wybuch.
 • Mostkowanie biegunów akumulatora (np. przy użyciu metalowych przedmiotów - przewodników prądu) powoduje zwarcie - niebezpieczeństwo uszkodzenia akumulatora, wybuchu, pożaru akumulatora i rozpryśnięcia się elektrolitu.
 • Podczas pracy z przewodami i urządzeniami elektrycznymi unikać iskrzenia.

  Silne iskrzenie może być przyczyną obrażeń.

 • Przed wszelkimi pracami przy układzie elektrycznym wyłączyć silnik, wyłączyć zapłon, wszystkie odbiorniki elektryczne i odłączyć od akumulatora zacisk ujemny 

 • "Szybkie ładowanie" akumulatora jest niebezpieczne. Wymagane jest specjalne urządzenie do ładowania i fachowa wiedza.
 • "Szybkie ładowanie" akumulatora najlepiej zlecić specjalistycznej stacji obsługi.

OSTROŻNIE

W samochodach wyposażonych w system START-STOP lub ogrzewanie dodatkowe (postojowe) zacisku urządzenia do ładowania nie należy podłączać bezpośrednio do bieguna ujemnego w akumulatorze, tylko do masy silnika " strona 179.

Wymiana

Nowy akumulator musi mieć taka samą pojemność, napięcie, natężenie prądu i wielkość jak oryginalnie zamontowany. Odpowiedni typ akumulatora można nabyć w specjalistycznej stacji obsługi.

Wymianę akumulatora najlepiej zlecić specjalistycznej stacji obsługi.

  Sprawdzanie poziomu elektrolitu

  Rys. 172 Akumulator: wskaźnik poziomu elektrolitu W pojazdach wyposażonych w akumulator z kolorowym wskaźnikiem poziom elektrolitu można sprawdzić na ...

  Odłączanie i podłączanie

  Odłączanie Wyłączyć zapłon. Najpierw odłączyć biegun ujemny   akumulatora, a dopiero potem biegun dodatni Pod ...

  Categorie