Škoda Fabia: Obsługa za pomocą kierownicy wielofunkcyjnej

Škoda Fabia –> Obsługa –> System informacyjny –> Wyświetlacz MAXI DOT –> Obsługa za pomocą kierownicy wielofunkcyjnej

Rys. 31 Przyciski / pokrętła: na kierownicy wielofunkcyjnej
Rys. 31 Przyciski / pokrętła: na kierownicy wielofunkcyjnej

Opis obsługi za pomocą przycisków / pokręteł znajdujących się na kierownicy wielofunkcyjnej

Opis obsługi za pomocą przycisków / pokręteł znajdujących się na kierownicy wielofunkcyjnej


Opis obsługi za pomocą przycisków / pokręteł znajdujących się na kierownicy wielofunkcyjnej


a) " Instrukcja obsługi urządzenia Infotainment

b) Dotyczy naciśnięcia w ciągu ok. 4 s od początku odtwarzanego utworu. Naciśnięcie po ok. 4 s od rozpoczęcia odtwarzanego utworu spowoduje uruchomienie odtwarzania od początku utworu

Informacja

Zależnie od wyposażenia, niektóre funkcje mogą być niedostępne. System poinformuje o tym fakcie poprzez wyświetlenie komunikatu na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej lub wyświetlaczu urządzenia Infotainment.

    Menu główne

    Wywoływanie menu głównego Nacisnąć dłużej przycisk A na dźwigni obsługowej " rys. 30 na stronie 45. lub Nacisną ...

    Pozycja menu Nawigacja

    Wybieranie pozycji menu Nawigacja W menu głównym wybrać i potwierdzić pozycję menu Nawigacja. Następuje prowadzenie do celu Po wyborze wy ...

    Categorie