Škoda Fabia: Menu główne

Wywoływanie menu głównego

 • Nacisnąć dłużej przycisk A na dźwigni obsługowej " rys. 30 na stronie 45.

lub

 • Nacisnąć dłużej pokrętło G na kierownicy wielofunkcyjnej " rys. 31 na stronie 45.

Główne pozycje menu (w zależności od wyposażenia samochodu)

 • Dane " strona 41
 • Asystenci " strona 47
 • Nawigacja " strona 46
 • Audio " strona 46
 • Telefon " strona 46;
 • Samochód " strona 41, Kontrola stanu samochodu

Menu można obsługiwać za pomocą przycisków znajdujących się na dźwigni obsługowej " rys. 30 na stronie 45 lub na kierownicy wielofunkcyjnej " rys. 31 na stronie 45.

Informacja

 • Jeżeli na wyświetlaczu wyświetlane są komunikaty ostrzegawcze, należy je najpierw potwierdzić, aby wywołać menu główne.
 • Język wyświetlacza można ustawić również w urządzeniu Infotainment " Instrukcja obsługi urządzenia Infotainment, rozdział Ustawienia urządzenia (przycisk SETUP).
 • W pojazdach z urządzeniem Infotainment Blues lub w pojazdach bez urządzenia Infotainment, język wyświetlacza może zostać ustawiony tylko przez specjalistyczną stację obsługi.

Obsługa za pomocą dźwigni obsługowej

Rys. 30 Przyciski: na dźwigni obsługowej
Rys. 30 Przyciski: na dźwigni obsługowej

Opis obsługi za pomocą przycisków znajdujących się na dźwigni obsługowej


  Wyświetlacz MAXI DOT

  Wyświetlacz MAXI DOT (nazywany dalej krótko wyświetlaczem) stanowi powierzchnię użytkową, na której w zależności od wyposaż ...

  Obsługa za pomocą kierownicy wielofunkcyjnej

  Rys. 31 Przyciski / pokrętła: na kierownicy wielofunkcyjnej Opis obsługi za pomocą przycisków / pokręteł znajdujących się na k ...

  Categorie