Škoda Fabia: Pozycja menu Nawigacja

Škoda Fabia –> Obsługa –> System informacyjny –> Wyświetlacz MAXI DOT –> Pozycja menu Nawigacja

Wybieranie pozycji menu Nawigacja

 • W menu głównym wybrać i potwierdzić pozycję menu Nawigacja.

Następuje prowadzenie do celu

Po wyborze wyświetlane są graficzne wskazówki jazdy oraz dalsze informacje o trasie i celu.

Brak prowadzenia do celu

Po wyborze wyświetlany jest symbol kompasu / pojazdu wskazujący aktualną pozycję pojazdu względem stron świata.

Następnie przez obrócenie pokrętła G " rys. 31 na stronie 45 na kierownicy wielofunkcyjnej można wyświetlić menu Ostatnie cele.

W wyświetlonym menu znajduje się pozycja menu Adres domowy i lista ostatnich celów.

Wybranie jednej z pozycji menu powoduje wyświetlenie nazwy celu i następujących pozycji:

 • OK - uruchomienie nawigacji
 • Przerwij - powrót do menu Nawigacja, zostaje wyświetlony kompas / obraz pojazdu

Jeżeli adres domowy nie jest określony w pozycji menu Adres domowy, wyświetla się komunikat: Wprowadź adres domowy w systemie Infotainment.

  Obsługa za pomocą kierownicy wielofunkcyjnej

  Rys. 31 Przyciski / pokrętła: na kierownicy wielofunkcyjnej Opis obsługi za pomocą przycisków / pokręteł znajdujących się na k ...

  Pozycja menu Audio

  Wybieranie pozycji menu Audio W menu głównym wybrać i potwierdzić pozycję menu Audio. Na wyświetlaczu widoczne są następujące ...

  Categorie