Škoda Fabia: Komora silnika

UWAGA

Podczas prac w komorze silnika można się skaleczyć lub oparzyć, występuje też niebezpieczeństwo wypadku lub pożaru. Dlatego koniecznie należy stosować się do poniższych ostrzeżeń i ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Komora silnika samochodu jest obszarem niebezpiecznym!

Wskazówki przed rozpoczęciem prac w komorze silnika

 • Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk zapłonu.
 • Mocno zaciągnąć hamulec ręczny
 • W przypadku pojazdów z ręczną skrzynią biegów, dźwignię zmiany biegów ustawić w położeniu biegu jałowego.
 • W przypadku pojazdów z automatyczną skrzynią biegów ustawić dźwignię sterującą w pozycji P.
 • Zaczekać, aż silnik ostygnie.
 • Nigdy nie otwierać pokrywy, jeśli widać, że z komory silnika wydostaje się para lub płyn chłodzący - ryzyko poparzenia! Zaczekać, aż para lub płyn chłodzący nie będą się wydostawać na zewnątrz.

Wskazówki dotyczące prac w komorze silnika

 • Nie dopuszczać żadnych osób, w szczególności dzieci, w pobliże komory silnika.
 • Nigdy nie sięgać do wentylatora chłodnicy. Wentylator może się niespodziewanie włączyć!
 • Nie dotykać gorących części silnika - ryzyko oparzeń!

Wskazówki dotyczące prac w komorze silnika przy włączonym silniku

 • Zwrócić uwagę zwłaszcza na obracające się części silnika, np. pasek wielorowkowy, alternator, wentylator chłodnicy - zagrożenie życia!
 • Nigdy nie dotykać przewodów elektrycznych układu zapłonowego.
 • Unikać zwarć w instalacji elektrycznej - szczególnie przy akumulatorze.
 • Zawsze zwracać uwagę na to, aby obracające się części silnika nie pochwyciły ozdób, luźnych elementów odzieży lub długich włosów - zagrożenie życia! Przed rozpoczęciem pracy zawsze zdejmować ozdoby, związać długie włosy i dopilnować, aby odzież przylegała do ciała.

Wskazówki dotyczące prac przy układzie paliwowym lub układzie elektrycznym

 • Zawsze odłączać akumulator od instalacji samochodu.
 • Nie palić.
 • Nie wykonywać prac w pobliżu otwartego ognia.
 • Należy zawsze mieć przygotowaną sprawną gaśnicę.
 • Przeczytać i uwzględnić informacje i wskazówki ostrzegawcze podane na pojemnikach płynów eksploatacyjnych.
 • Płyny eksploatacyjne przechowywać w zamkniętych oryginalnych pojemnikach w miejscu niedostępnym dla osób, które nie są w pełni samodzielne, np. dzieci.
 • Nigdy nie przelewać płynów eksploatacyjnych nad gorącym silnikiem - ryzyko pożaru.
 • Jeśli jest konieczne wykonanie prac pod samochodem, należy go zabezpieczyć przed ruszeniem i pewnie podeprzeć odpowiednimi podpórkami; lewarek nie wystarcza do tego celu - ryzyko obrażeń!

OSTROŻNIE

Dolewać tylko płyny eksploatacyjne o prawidłowej specyfikacji. W przeciwnym razie może nastąpić poważne uszkodzenie silnika!

Informacja dotycząca środowiska

Ze względu na konieczność utylizacji zużytego płynu hamulcowego w sposób przyjazny dla środowiska, konieczność posiadania narzędzi specjalistycznych i niezbędnej wiedzy, wymianę płynów należy zlecić specjalistycznej stacji obsługi.

Informacja

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z płynami eksploatacyjnymi zgłosić się do specjalistycznej stacji obsługi.
 • Płyny eksploatacyjne o właściwej specyfikacji można nabyć w ramach oferty oryginalnych akcesoriów ŠKODA lub oryginalnych części zamiennych ŠKODA.

Olej napędowy

Po wewnętrznej stronie pokrywy wlewu paliwa podany jest rodzaj paliwa zalecany dla pojazdu. Samochód można eksploatować, używając wyłą ...

Otwieranie i zamykanie pokrywy komory silnika

Rys. 165 Otwieranie pokrywy komory silnika Otwieranie pokrywy Otworzyć przednie drzwi. Pociągnąć za dźwignię odryglowującą znajdu ...

Categorie