Škoda Fabia: Otwieranie i zamykanie pokrywy komory silnika

Škoda Fabia –> Wskazówki eksploatacyjne –> Sprawdzanie i dolewanie płynów –> Komora silnika –> Otwieranie i zamykanie pokrywy komory silnika

Rys. 165 Otwieranie pokrywy komory silnika
Rys. 165 Otwieranie pokrywy komory silnika

Otwieranie pokrywy

 • Otworzyć przednie drzwi.
 • Pociągnąć za dźwignię odryglowującą znajdującą się pod deską rozdzielczą w kierunku strzałki 1 " rys. 165.

Przed podniesieniem pokrywy komory silnika należy się upewnić, czy ramiona wycieraczek nie są podniesione z szyby przedniej, ponieważ mogłyby uszkodzić lakier na pokrywie.

 • Nacisnąć dźwignię odryglowującą w kierunku strzałki 2 .

Następuje odryglowanie pokrywy.

 • Chwycić pokrywę komory silnika i podnieść w kierunku strzałki 3 .
 • Podpórkę wyjąć z uchwytu zgodnie z kierunkiem strzałki 4 .
 • Zabezpieczyć otwartą pokrywę, wkładając koniec podpórki w otwór zgodnie z kierunkiem strzałki 5 .

Zamykanie pokrywy

 • Unieść pokrywę komory silnika
 • Wyjąć podpórkę i wcisnąć w przeznaczony do tego uchwyt.
 • Pokrywę komory silnika spuścić z wysokości około 20 cm w rygiel zamka - nie dociskać jej!

UWAGA

 • Sprawdzić, czy pokrywa komory silnika została prawidłowo zamknięta
 • W razie zauważenia w czasie jazdy, że pokrywa komory silnika nie jest zamknięta, należy natychmiast zatrzymać samochód i zamknąć pokrywę - ryzyko wypadku!
 • Uważać, aby podczas zamykania pokrywy komory silnika nie przytrzasnąć żadnych części ciała - niebezpieczeństwo urazu!

OSTROŻNIE

Nie wolno unosić pokrywy komory silnika za dźwignię odryglowującą " rys. 165.

  Komora silnika

  UWAGA Podczas prac w komorze silnika można się skaleczyć lub oparzyć, występuje też niebezpieczeństwo wypadku lub pożaru. Dlatego koniec ...

  Przegląd komory silnika

  Rys. 166 Zasada działania: komora silnika Rozmieszczenie elementów w komorze silnika " rys. 166 Zbiornik płynu do spryskiwaczy Zbiornik wyrównawc ...

  Categorie