Škoda Fabia: Gniazdo 12 V

Rys. 77 Wieczko gniazda 12 V: w środkowej części deski rozdzielczej / w bagażniku
Rys. 77 Wieczko gniazda 12 V: w środkowej części deski rozdzielczej / w bagażniku

Miejsca montażu gniazd 12 V " rys. 77

 1. w środkowej części deski rozdzielczej
 2. w bagażniku

Użytkowanie

 • Zdjąć osłonę gniazda " rys. 77 - A lub otworzyć osłonę gniazda " rys. 77 - B.
 • Wtyczkę odbiornika elektrycznego włożyć do gniazda.

UWAGA

Wskazówki dotyczące urządzeń podłączanych do gniazd.

 • Wszystkie podłączone urządzenia należy na czas jazdy schować w bezpiecznym miejscu, aby w razie nagłego hamowania lub wypadku nie mogły zostać odrzucone do wnętrza samochodu - zagrożenie życia!
 • Podłączone urządzenia mogą rozgrzewać się podczas pracy - niebezpieczeństwo obrażeń lub pożaru! Jeżeli podłączone urządzenie elektryczne nadmiernie się nagrzewa, należy je natychmiast wyłączyć i wyjąć z gniazda.

Korzystając z gniazd 12 V, należy przestrzegać następujących wskazówek.

 • Gniazda działają także wtedy, gdy zapłon jest wyłączony. Opuszczając pojazd, nigdy nie pozostawiać w nim bez nadzoru osób, które nie są w pełni samodzielne, np. dzieci.
 • Używanie w nienależyty sposób gniazd i elektrycznych akcesoriów może spowodować pożar, oparzenia i inne ciężkie obrażenia.

OSTROŻNIE

 • Z gniazda elektrycznego można zasilać wyłącznie dozwolone odbiorniki o łącznej mocy do 120 W, w przeciwnym razie instalacja elektryczna samochodu może zostać uszkodzona.
 • Gdy silnik nie pracuje, włączone odbiorniki rozładowują akumulator!
 • Przed włączeniem lub wyłączeniem zapłonu oraz uruchomieniem silnika należy odłączyć urządzenia podłączone do gniazd, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych przez wahania napięcia.

  Popielniczka

  Rys. 76 Wyjmowanie popielniczki Popielniczka może być używana wyłącznie do odkładania popiołu, papierosów, cygar itp. Wyjmowanie / ...

  Pojemnik na odpady

  Rys. 78 Pojemnik na odpady: wkładanie i wsuwanie / otwieranie Rys. 79 Wymiana worka Pojemnik na odpady można umieścić w schowku w drzwiach. Wkła ...

  Categorie