Škoda Fabia: Pojemnik na odpady

Rys. 78 Pojemnik na odpady: wkładanie i wsuwanie / otwieranie
Rys. 78 Pojemnik na odpady: wkładanie i wsuwanie / otwieranie

Rys. 79 Wymiana worka
Rys. 79 Wymiana worka

Pojemnik na odpady można umieścić w schowku w drzwiach.

Wkładanie pojemnika na odpady

 • Założyć pojemnik na odpady w przednim obszarze na krawędzi schowka.
 • Wcisnąć pojemnik na odpady w tylnym obszarze w kierunku strzałki 1 " rys. 78.
 • W zależności od potrzeb przesunąć pojemnik na odpady w kierunku zgodnym z jedną ze strzałek 2 .

Wyjmowanie pojemnika na odpady

 • Wyjąć pojemnik na odpady w kierunku przeciwnym do kierunku strzałki 1 " rys. 78.

Otwieranie / zamykanie pojemnika na odpady

 • Podnieść pokrywę zgodnie z kierunkiem strzałki 3 " rys. 78.

Zamykanie przebiega w odwrotnej kolejności.

Wymiana worka

 • Wyjąć pojemnik na odpady ze schowka podręcznego.
 • Ścisnąć ze sobą oba zaczepy na ramie w kierunku zgodnym ze strzałką 4 " rys. 79.
 • Worek wraz z ramą wyciągnąć do dołu w kierunku zgodnym ze strzałką 5 .
 • Zdjąć worek z ramy.
 • Naciągnąć nowy worek na ramę i zawinąć na ramie w kierunku strzałki 6 .
 • Wsunąć worek z ramą do pojemnika w kierunku zgodnym ze strzałką 7 tak, żeby oba zaczepy słyszalnie się zatrzasnęły.

UWAGA

Nigdy nie używać pojemnika na odpady jako popielniczki - ryzyko pożaru!

Informacja

Zalecamy używanie worków w rozmiarze 20 x 30 cm.

  Gniazdo 12 V

  Rys. 77 Wieczko gniazda 12 V: w środkowej części deski rozdzielczej / w bagażniku Miejsca montażu gniazd 12 V " rys. 77 w środkowej czę ...

  Stojak dla urządzeń multimedialnych

  Rys. 80 Stojak dla urządzeń multimedialnych Stojak dla urządzeń multimedialnych " rys. 80 miejsce na kluczyk samochodowy miejsce na dwie monety mie ...

  Categorie