Škoda Fabia: Popielniczka

Rys. 76 Wyjmowanie popielniczki
Rys. 76 Wyjmowanie popielniczki

Popielniczka może być używana wyłącznie do odkładania popiołu, papierosów, cygar itp.

Wyjmowanie / wkładanie

 • Podczas wyjmowania popielniczki nie trzymać jej za pokrywę.
 • Wyciągnąć popielniczkę w kierunku strzałki " rys. 76.

Wkładanie przebiega w odwrotnej kolejności.

UWAGA

Do popielniczki nigdy nie wkładać przedmiotów gorących lub palnych - ryzyko pożaru!

  Zapalniczka

  Rys. 75 Zapalniczka Użytkowanie Wcisnąć zapalniczkę do oporu " rys. 75 Poczekać, aż przycisk zapalniczki wyskoczy. Wyjąć ż ...

  Gniazdo 12 V

  Rys. 77 Wieczko gniazda 12 V: w środkowej części deski rozdzielczej / w bagażniku Miejsca montażu gniazd 12 V " rys. 77 w środkowej czę ...

  Categorie