Opel Corsa: Zmiana koła

Opel Corsa –> Pielęgnacja samochodu –> Koła i opony –> Zmiana koła

Przed przystąpieniem do zmiany koła należy poczynić następujące przygotowania i zapoznać się z poniższymi wskazówkami:

 • Zaparkować samochód na płaskim, twardym i suchym podłożu. Koła przednie ustawić tak jak do jazdy na wprost.
 • Zaciągnąć hamulec postojowy i wybrać 1. lub wsteczny bieg albo ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu P.
 • Nie zmieniać jednocześnie więcej niż jednego koła.
 • Podnośnika używać wyłącznie do wymiany koła w razie przebicia; nie stosować go do sezonowej wymiany opon zimowych i letnich.
 • Podnośnik nie wymaga konserwacji.
 • Jeśli podłoże jest miękkie, pod podnośnik podłożyć sztywną podkładkę o grubości do 1 cm.
 • Przed podniesieniem pojazdu należy z niego wyjąć ciężkie przedmioty.
 • W samochodzie wspartym na podnośniku nie może być jakichkolwiek osób ani zwierząt.
 • Nigdy nie wolno kłaść się pod uniesionym samochodem.
 • Nie uruchamiać silnika w samochodzie wspartym na podnośniku.
 • Przed wkręceniem śrub kół należy je wyczyścić i pokryć ich węższą część cienką warstwą powszechnie dostępnego smaru.

Ostrzeżenie

Nie smarować gwintów śrub kół.

1. Obręcze stalowe: Zdjąć osłonę koła.

Obręcze ze stopów metali lekkich z kapturkami śrub: Podważyć śrubokrętem i zdjąć kapturki śrub koła. Zabezpieczyć obręcz koła, umieszczając pomiędzy nią a śrubokrętem kawałek miękkiej tkaniny.

Zmiana koła


Obręcze ze stopów metali lekkich z pokrywą piasty: Włożyć chwytak w otwór pokrywy piasty i odłączyć ją od koła.

Narzędzia samochodowe

Zmiana koła


2. Precyzyjnie zamocować klucz kolejno do każdej śruby i poluzować ją o pół obrotu.

Koła mogą być zabezpieczone przez specjalne śruby mocujące.

Aby poluzować te specjalne śruby, przed użyciem klucza do kół należy zamocować na łbie śruby adapter do śrub mocujących koła. Element ten znajduje się w schowku w desce rozdzielczej.

Zmiana koła


3. Upewnić się, że podnośnik jest prawidłowo umiejscowiony pod jednym z punktów podparcia.

W wersjach fabrycznie wyposażonych lub doposażonych w panele progów nie wolno używać podnośnika. Może to prowadzić do uszkodzenia samochodu.

Zmiana koła


4. Ustawić podnośnik na wymaganą wysokość. Umieścić go bezpośrednio pod punktem przyłożenia podnośnika w taki sposób, aby nie mógł się przesunąć.

Zmiana koła


Podłączyć korbkę do prawidłowo ustawionego podnośnika i obracać korbką, aż koło uniesie się z podłoża.

5. Wykręcić śruby koła.

6. Zmienić koło.

7. Wkręcić śruby koła.

8. Opuścić samochód.

9. Precyzyjnie zamocować klucz kolejno do każdej śruby i dokręcić ją. Śruby należy dokręcać na krzyż. Moment dokręcania wynosi 110 Nm.

10. Przed założeniem osłony ozdobnej na stalowej obręczy wyrównać otwór na zawór z zaworem opony.

Założyć kapturki śrub koła lub pokrywę piasty na obręczy ze stopów metali lekkich.

11. Założyć osłonę na punkt podparcia.

12. Schować i zabezpieczyć wymienione koło, narzędzia samochodowe 3 233 i adapter do śrub mocujących koła 3 60.

13. Jak najszybciej skontrolować ciśnienie powietrza w oponie zamocowanego koła, a także moment dokręcenia śrub koła.

Po naprawieniu opony należy niezwłocznie zamontować koło standardowe.

Punkt podparcia podnośnika

Punkt podparcia podnośnika


Tylne ramię podnośnika należy umieścić centralnie pod wgłębieniem w progu.

Punkt podparcia podnośnika


Położenie przedniego ramienia podnośnika na podwoziu.

  Informacje ogólne

  Uwaga Ponieważ przy korzystaniu z naprawionej opony znacznie pogarsza się charakterystyka jazdy, oponę należy jak najszybciej wymienić. Jeśli ...

  Koło zapasowe

  W przypadku montowania koła zapasowego innego od pozostałych kół, koło takie może być klasyfikowane jako dojazdowe koło zapasowe i obj ...

  Categorie