Opel Corsa: Koło zapasowe

Opel Corsa –> Pielęgnacja samochodu –> Koła i opony –> Koło zapasowe

W przypadku montowania koła zapasowego innego od pozostałych kół, koło takie może być klasyfikowane jako dojazdowe koło zapasowe i objęte odpowiednimi ograniczeniami prędkości, nawet jeśli nie są one podane na żadnej naklejce. Aby sprawdzić ograniczenie prędkości dla koła, należy zwrócić się o pomoc do warsztatu.

Obręcz koła zapasowego jest wykonana ze stali.

Przestroga

Korzystanie z koła zapasowego, które jest mniejsze od pozostałych kół, lub wraz z kołami wyposażonymi w opony zimowe, niekorzystnie wpływa na właściwości jezdne samochodu.

Po naprawieniu opony należy niezwłocznie zamontować koło standardowe.

3-drzwiowy / 5-drzwiowy hatchback

3-drzwiowy / 5-drzwiowy hatchback


Koło zapasowe znajduje się w przestrzeni bagażowej pod osłoną podłogową. Jest unieruchomione za pomocą nakrętki motylkowej.

Podłogę dzielącą bagażnik należy w takiej sytuacji mocować w górnym położeniu   74.

W celu wyjęcia odkręcić nakrętkę motylkową, unieść koło zapasowe, ustawić je w położeniu pionowym i wyjąć, chwytając od góry.

Po włożeniu wymienionego koła lub dojazdowego koła zapasowego z powrotem do wnęki na koło zapasowe, należy je zawsze zabezpieczyć nakrętką motylkową.

Furgon

Furgon


Podnieść osłonę podłogową bagażnika.

Koło zapasowe jest przykręcone razem z osłoną podłogową.

Odkręcić nakrętkę motylkową i podnieść osłonę podłogową bagażnika.

Furgon


Wyjąć pierścień dystansowy znajdujący się nad kołem zapasowym, unieść koło, ustawić je w położeniu pionowym i wyjąć, chwytając od góry.

Po włożeniu wymienionego koła lub dojazdowego koła zapasowego z powrotem do wnęki na koło zapasowe należy zamocować adapter i zabezpieczyć osłonę podłogową nakrętką motylkową.

W zależności od wymienionego uszkodzonego koła pierścień dystansowy można pominąć w razie potrzeby; koło może być również przykręcone bez osłony podłogowej.

Zmiana koła

Przed przystąpieniem do zmiany koła należy poczynić następujące przygotowania i zapoznać się z poniższymi wskazówkami: Za ...

Dojazdowe koło zapasowe

Przestroga Założenie dojazdowego koła zapasowego może zmienić właściwości jezdne samochodu. Po naprawieniu opony należy niezw ...

Categorie