Opel Corsa: Koło zapasowe z oponą kierunkową

Opel Corsa –> Pielęgnacja samochodu –> Koła i opony –> Koło zapasowe –> Koło zapasowe z oponą kierunkową

Jeśli to możliwe, opony o bieżniku kierunkowym należy zakładać w taki sposób, aby kierunek ich toczenia był zgodny z kierunkiem wskazywanym przez symbol. (np. strzałkę) znajdujący się na boku opony.

W przypadku opon założonych niezgodnie ze wskazanym kierunkiem toczenia należy zastosować się do następujących wytycznych:

 • Właściwości jezdne samochodu mogą być pogorszone. Po naprawieniu opony należy niezwłocznie zamontować koło standardowe.
 • Szczególną ostrożność zachować podczas jazdy po mokrych lub zaśnieżonych nawierzchniach dróg.

  Dojazdowe koło zapasowe

  Przestroga Założenie dojazdowego koła zapasowego może zmienić właściwości jezdne samochodu. Po naprawieniu opony należy niezw ...

  Uruchamianie silnika przy użyciu przewodów rozruchowych

  Nie uruchamiać silnika przy użyciu urządzeń do szybkiego ładowania akumulatora. W razie rozładowania akumulatora pojazdu silnik można uruch ...

  Categorie