Opel Corsa: Uruchamianie silnika przy użyciu przewodów rozruchowych

Opel Corsa –> Pielęgnacja samochodu –> Uruchamianie silnika przy użyciu przewodów rozruchowych

Nie uruchamiać silnika przy użyciu urządzeń do szybkiego ładowania akumulatora.

W razie rozładowania akumulatora pojazdu silnik można uruchomić za pomocą przewodów rozruchowych i akumulatora innego samochodu.

Ostrzeżenie

 • Zachować szczególną uwagę podczas uruchamiania przy wykorzystaniu przewodów rozruchowych. Wszelkie odstępstwa od poniższych instrukcji mogą prowadzić do obrażeń ciała i szkód spowodowanych eksplozją akumulatora lub uszkodzeniem układów elektrycznych obu pojazdów.
 • Unikać styczności akumulatora z oczami, skórą, tkaninami i powierzchniami lakierowanymi.

  Elektrolit akumulatorowy zawiera kwas siarkowy, który przy bezpośrednim kontakcie może powodować oparzenia skóry oraz korozję elementów samochodu.

Nie zbliżać się do akumulatora z otwartym ogniem lub źródłem iskier.

Rozładowany akumulator może zamarznąć nawet przy temperaturze zewnętrznej 0 C.

Przed podłączeniem przewodów rozruchowych rozmrozić akumulator.

Podczas pracy z akumulatorem zakładać okulary i odzież ochronną.

Akumulator wspomagający musi mieć takie samo napięcie zasilania (12 V) jak akumulator używany w samochodzie. Jego pojemność (wyrażona w Ah) nie może być dużo mniejsza od pojemności rozładowanego akumulatora.

Należy korzystać z przewodów rozruchowych z izolowanymi zaciskami, o średnicy co najmniej 16 mm2 (25 mm2 w przypadku silników wysokoprężnych).

Nie odłączać rozładowanego akumulatora od instalacji elektrycznej pojazdu.

Wyłączyć wszystkie zbędne odbiorniki prądu.

Nie pochylać się nad akumulatorem w trakcie rozruchu.

Nie dopuszczać do zetknięcia się zacisków przewodów rozruchowych.

Podczas uruchamiania silnika przy użyciu przewodów rozruchowych samochody nie powinny się stykać.

Zaciągnąć hamulec postojowy, skrzynię biegów ustawić w położeniu neutralnym, automatyczną skrzynię biegów przestawić w położenie P.

Otworzyć osłonę bieguna dodatniego na obydwu akumulatorach.

Uruchamianie silnika przy użyciu przewodów rozruchowych


Kolejność podłączania przewodów:

1. Podłączyć jeden koniec czerwonego przewodu do zacisku dodatniego akumulatora wspomagającego.

2. Drugi koniec tego przewodu podłączyć do bieguna dodatniego rozładowanego akumulatora pojazdu.

3. Podłączyć jeden koniec czarnego przewodu do bieguna ujemnego akumulatora wspomagającego.

4. Drugi koniec tego przewodu podłączyć do punktu styku z masą samochodu, np. do kadłuba silnika lub do połączenia śrubowego któregoś z elementów zawieszenia silnika. Miejsce podłączenia powinno znajdować się jak najdalej od rozładowanego akumulatora, jednak nie bliżej niż w odległości 60 cm.

Poprowadzić przewody w taki sposób, aby nie zaczepiły się przypadkowo o ruchome elementy silnika.

Uruchamianie silnika:

1. Uruchomić silnik samochodu z akumulatorem wspomagającym.

2. Po pięciu minutach uruchomić silnik drugiego samochodu. Próby uruchomienia powinny być wykonywane w jednominutowych odstępach i trwać nie dłużej niż 15 sekund.

3. Po uruchomieniu silniki obu samochodów powinny przez ok.

trzy minuty pracować na biegu jałowym. W tym czasie przewody powinny pozostać podłączone.

4. W uruchamianym awaryjnie samochodzie włączyć dowolne urządzenie elektryczne (np.

reflektory lub ogrzewanie szyby tylnej).

5. Przewody odłączać dokładnie w odwrotnej kolejności.

  Koło zapasowe z oponą kierunkową

  Jeśli to możliwe, opony o bieżniku kierunkowym należy zakładać w taki sposób, aby kierunek ich toczenia był zgodny z kierunkiem wskazyw ...

  Holowanie

  ...

  Categorie