Opel Corsa: Informacje ogólne

Uwaga

Ponieważ przy korzystaniu z naprawionej opony znacznie pogarsza się charakterystyka jazdy, oponę należy jak najszybciej wymienić.

Jeśli sprężarka będzie wydawać nienaturalne odgłosy lub nagrzeje się do wysokiej temperatury, należy ją wyłączyć na co najmniej 30 minut.

Przy ciśnieniu siedmiu barów otwiera się wbudowany zawór bezpieczeństwa.

Uwaga na datę przydatności zestawu do użycia. Po tej dacie możliwości naprawcze zestawu nie są gwarantowane. Zwracać uwagę na informacje dotyczące przechowywania znajdujące się na pojemniku ze szczeliwem.

Zużyty pojemnik ze szczeliwem należy wymienić. Przy utylizacji pojemnika należy przestrzegać obowiązujących przepisów.

Sprężarki i szczeliwa można używać w temperaturach powyżej ok.

-30 C.

Dołączone adaptery mogą posłużyć także do pompowania innych przedmiotów, np. piłek. materacy, pontonów itp. Adaptery znajdują się pod sprężarką. Aby wyjąć adapter, wkręcić przewód elastyczny powietrza od sprężarki i pociągnąć.

    Pojazdy z zestawem do naprawy opon w bocznej ścianie

    W celu otwarcia schowka, odblokować i otworzyć osłonę. 1. Wyjąć ze schowka pojemnik ze szczeliwem i wspornik z wężem. 2. Od& ...

    Zmiana koła

    Przed przystąpieniem do zmiany koła należy poczynić następujące przygotowania i zapoznać się z poniższymi wskazówkami: Za ...

    Categorie