Opel Corsa: Pojazdy z zestawem do naprawy opon w bocznej ścianie

Opel Corsa –> Pielęgnacja samochodu –> Koła i opony –> Zestaw do naprawy opon –> Pojazdy z zestawem do naprawy opon w bocznej ścianie

Pojazdy z zestawem do naprawy opon w bocznej ścianie


W celu otwarcia schowka, odblokować i otworzyć osłonę.

Pojazdy z zestawem do naprawy opon w bocznej ścianie


1. Wyjąć ze schowka pojemnik ze szczeliwem i wspornik z wężem.

Pojazdy z zestawem do naprawy opon w bocznej ścianie


2. Odłączyć wąż od wspornika i przykręcić do pojemnika ze szczeliwem.

Pojazdy z zestawem do naprawy opon w bocznej ścianie


3. Umieścić pojemnik ze szczeliwem na wsporniku. Uważać, aby pojemnik się nie przewrócił.

Pojazdy z zestawem do naprawy opon w bocznej ścianie


4. Odkręcić z uszkodzonej opony kapturek ochronny zaworu.

5. Nakręcić na zawór końcówkę węża gumowego do pompowania opony.

6. Przykręcić wąż do końcówki sprężarki.

7. Włączyć zapłon.

W celu uniknięcia rozładowania akumulatora, zaleca się utrzymywać pracę silnika.

Pojazdy z zestawem do naprawy opon w bocznej ścianie


8. Nacisnąć włącznik sprężarki.

Opona zostanie wypełniona szczeliwem.

9. W trakcie opróżniania pojemnika ze szczeliwem (ok. 30 sekund) manometr sprężarki może pokazywać ciśnienie do sześciu barów. Następnie ciśnienie zacznie opadać.

10. Całość szczeliwa zostanie wtłoczona do opony. Następnie rozpocznie się jej pompowanie.

11. Właściwe ciśnienie w oponie powinno zostać osiągnięte w ciągu dziesięciu minut. Ciśnienie w oponach 3 279. Po osiągnięciu właściwego ciśnienia ponownie nacisnąć przycisk włącznika, aby wyłączyć sprężarkę.

Jeśli zalecane ciśnienie nie zostanie osiągnięte w ciągu dziesięciu minut, odłączyć zestaw do naprawy opon. Przemieścić samochód o jeden obrót koła.

Ponownie podłączyć zestaw do naprawy opon i kontynuować pompowanie przez dziesięć minut. Jeśli nadal nie można osiągnąć zalecanej wartości ciśnienia, uszkodzenie opony jest zbyt poważne. Należy skorzystać z pomocy warsztatu.

Jeśli ciśnienie jest zbyt wysokie, należy je zmniejszyć za pomocą przycisku .


Sprężarka nie powinna pracować przez czas dłuższy niż dziesięć minut.

12. Wcisnąć zaczep na uchwycie w celu wyjęcia z niego pojemnika ze szczeliwem. Nakręcić końcówkę węża wypełniającego na wolne złącze butelki ze szczeliwem.

Zapobiegnie to wypływaniu szczeliwa. Schować zestaw do naprawy opon w przestrzeni bagażowej.

13. Za pomocą szmatki wytrzeć nadmiar szczeliwa.

14. Z pojemnika ze szczeliwem zdjąć naklejkę z oznaczeniem prędkości maksymalnej i przykleić ją w polu widzenia kierowcy.

15. Natychmiast ruszyć z miejsca, aby szczeliwo zostało równomiernie rozprowadzone w oponie. Po przejechaniu ok.

10 km (nie później niż po dziesięciu minutach) zatrzymać się i sprawdzić ciśnienie w oponie.

W tym celu nakręcić końcówkę węża sprężarki bezpośrednio na zawór opony i sprężarki.

Jeśli ciśnienie w oponie przekracza 1,3 bara, należy dopompować koło, aby uzyskać właściwą wartość ciśnienia.

Procedurę należy powtarzać aż do stwierdzenia braku ubytków ciśnienia.

Jeśli ciśnienie spadło poniżej 1,3 bara, zaprzestać jazdy.

Należy skorzystać z pomocy warsztatu.

16. Schować zestaw do naprawy opon w przestrzeni bagażowej.

    Pojazdy z zestawem do naprawy opon pod osłoną podłogową

    1. Wyjąć zestaw do naprawy opon ze schowka. 2. Wyjąć sprężarkę. 3. Wyjąć kabel zasilający i przewód elastyczn ...

    Informacje ogólne

    Uwaga Ponieważ przy korzystaniu z naprawionej opony znacznie pogarsza się charakterystyka jazdy, oponę należy jak najszybciej wymienić. Jeśli ...

    Categorie