Opel Corsa: Pojazdy z zestawem do naprawy opon pod osłoną podłogową

Opel Corsa –> Pielęgnacja samochodu –> Koła i opony –> Zestaw do naprawy opon –> Pojazdy z zestawem do naprawy opon pod osłoną podłogową

Pojazdy z zestawem do naprawy opon pod osłoną podłogową


1. Wyjąć zestaw do naprawy opon ze schowka.

2. Wyjąć sprężarkę.

Pojazdy z zestawem do naprawy opon pod osłoną podłogową


3. Wyjąć kabel zasilający i przewód elastyczny powietrza ze schowka znajdującego się pod spodem sprężarki.

Pojazdy z zestawem do naprawy opon pod osłoną podłogową


4. Dokręcić przewód powietrza do złącza na pojemniku ze szczeliwem.

5. Umieścić pojemnik ze szczeliwem w uchwycie na sprężarce.

Ustawić sprężarkę obok koła w taki sposób, aby pojemnik ze szczeliwem znajdował się pionowo.

Pojazdy z zestawem do naprawy opon pod osłoną podłogową


6. Odkręcić z uszkodzonej opony kapturek ochronny zaworu.

7. Nakręcić na zawór opony końcówkę przewodu do pompowania opony.

8. Przełącznik na sprężarce musi być ustawiony w położeniu .


9. Podłączyć wtyczkę zasilającą sprężarki do gniazdka zasilania lub do gniazdka zapalniczki.

W celu uniknięcia rozładowania akumulatora, zaleca się utrzymywać pracę silnika.

Pojazdy z zestawem do naprawy opon pod osłoną podłogową


10. Ustawić przełącznik na sprężarce w położeniu I. Opona zostanie wypełniona szczeliwem.

11. W trakcie opróżniania pojemnika ze szczeliwem (ok. 30 sekund) manometr sprężarki może pokazywać ciśnienie do sześciu barów. Następnie ciśnienie zacznie opadać.

12. Całość szczeliwa zostanie wtłoczona do opony. Następnie rozpocznie się jej pompowanie.

13. Właściwe ciśnienie w oponie powinno zostać osiągnięte w ciągu dziesięciu minut. Ciśnienie w oponach 3 279. Po osiągnięciu właściwego ciśnienia wyłączyć sprężarkę.

Pojazdy z zestawem do naprawy opon pod osłoną podłogową


Jeśli zalecane ciśnienie nie zostanie osiągnięte w ciągu dziesięciu minut, odłączyć zestaw do naprawy opon. Przemieścić samochód o jeden obrót koła.

Ponownie podłączyć zestaw do naprawy opon i kontynuować pompowanie przez dziesięć minut. Jeśli nadal nie można osiągnąć zalecanej wartości ciśnienia, uszkodzenie opony jest zbyt poważne. Należy skorzystać z pomocy warsztatu.

Nadmiar ciśnienia należy spuścić z opony, korzystając z przycisku znajdującego się nad wskaźnikiem ciśnienia.

Sprężarka nie powinna pracować przez czas dłuższy niż dziesięć minut.

14. Odłączyć zestaw do naprawy opon. Wcisnąć zaczep na uchwycie w celu wyjęcia z niego pojemnika ze szczeliwem.

Nakręcić końcówkę węża wypełniającego na wolne złącze butelki ze szczeliwem.

Zapobiegnie to wypływaniu szczeliwa. Schować zestaw do naprawy opon w przestrzeni bagażowej.

15. Za pomocą szmatki wytrzeć nadmiar szczeliwa.

16. Z pojemnika ze szczeliwem zdjąć naklejkę z oznaczeniem prędkości maksymalnej i przykleić ją w polu widzenia kierowcy.

17. Natychmiast ruszyć z miejsca, aby szczeliwo zostało równomiernie rozprowadzone w oponie. Po przejechaniu ok.

10 km (nie później niż po dziesięciu minutach) zatrzymać się i sprawdzić ciśnienie w oponie.

W tym celu nakręcić końcówkę węża sprężarki bezpośrednio na zawór opony i sprężarki.

Pojazdy z zestawem do naprawy opon pod osłoną podłogową


Jeśli ciśnienie w oponie przekracza 1,3 bara, należy dopompować koło, aby uzyskać właściwą wartość ciśnienia.

Procedurę należy powtarzać aż do stwierdzenia braku ubytków ciśnienia.

Jeśli ciśnienie spadło poniżej 1,3 bara, zaprzestać jazdy.

Należy skorzystać z pomocy warsztatu.

18. Schować zestaw do naprawy opon w przestrzeni bagażowej.

    Zestaw do naprawy opon

    Drobne uszkodzenia bieżnika można naprawić za pomocą zestawu do naprawy opon. Nie usuwać ciał obcych z opon. Przy użyciu zestawu do napra ...

    Pojazdy z zestawem do naprawy opon w bocznej ścianie

    W celu otwarcia schowka, odblokować i otworzyć osłonę. 1. Wyjąć ze schowka pojemnik ze szczeliwem i wspornik z wężem. 2. Od& ...

    Categorie