Opel Corsa: Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego

Opel Corsa –> Wskaźniki i przyrządy –> Kontrolki ostrzegawcze, zegary i wskaźniki –> Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego

Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego


Liczba diod LED wskazuje temperaturę płynu.

do 3 diod LED : temperatura robocza silnika nie została jeszcze osiągnięta

4 do 6 diod LED : normalna temperatura pracy silnika

więcej niż 6 diod LED : temperatura jest zbyt wysoka

Przestroga

W przypadku zbyt wysokiej temperatury płynu chłodzącego zatrzymać samochód i wyłączyć silnik. Niebezpieczeństwo uszkodzenia silnika. Sprawdzić poziom płynu chłodzącego.

    Przełącznik rodzaju paliwa

    Naciśnięcie przycisku LPG powoduje przełączenie między zasilaniem benzyną a zasilaniem gazem płynnym. Aktualnie wybrany rodzaj paliwa jes ...

    Wyświetlacz serwisowy

    Układ wskazujący zużycie oleju silnikowego informuje kierowcę, gdy wymagana jest wymiana oleju i filtra. W zależności od warunków eksploa ...

    Categorie