Opel Corsa: Wyświetlacz serwisowy

Układ wskazujący zużycie oleju silnikowego informuje kierowcę, gdy wymagana jest wymiana oleju i filtra.

W zależności od warunków eksploatacyjnych częstotliwość pojawiania się informacji o wymaganej wymianie oleju i filtra może się zmieniać.

Aby wyświetlić pozostały czas eksploatacji oleju silnikowego, użyć przycisków na dźwigni kierunkowskazów:

Wyświetlacz serwisowy


Nacisnąć MENU, aby wybraćMenu informacji o pojeździe .


Obracając pokrętło, wybrać pozycję Pozostała żywotność oleju.

Wyświetlacz serwisowy


Na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy pokazywany jest w procentach pozostały okres przydatności oleju silnikowego.

Resetowanie

Aby zresetować wskazanie, nacisnąć SET/CLR na dźwigni kierunkowskazów i przytrzymać go przez kilka sekund. Menu z pozostałą żywotnością oleju silnikowego musi być aktywne. Włączyć zapłon bez uruchamiania silnika.

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie tego układu, należy go wyzerować przy każdej wymianie oleju. Należy skorzystać z pomocy warsztatu.

Następne serwisowanie

Gdy układ obliczy, że nastąpiło całkowite zużycie oleju silnikowego, na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy pojawi się komunikat ostrzegawczy. Należy wtedy zlecić warsztatowi wymianę oleju silnikowego i filtra w ciągu tygodnia lub przed przejechaniem 500 km (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

Wyświetlacz informacyjny kierowcy

Informacje dotyczące czynności serwisowych

    Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego

    Liczba diod LED wskazuje temperaturę płynu. do 3 diod LED : temperatura robocza silnika nie została jeszcze osiągnięta 4 do 6 diod LED : normalna ...

    Lampki kontrolne

    Nie wszystkie z opisanych w dalszej części tego rozdziału lampek kontrolnych występują w zakupionym samochodzie. Opis dotyczy wszystkich wersji deski r ...

    Categorie