Opel Corsa: Przełącznik rodzaju paliwa

Przełącznik rodzaju paliwa


Naciśnięcie przycisku LPG powoduje przełączenie między zasilaniem benzyną a zasilaniem gazem płynnym. Aktualnie wybrany rodzaj paliwa jest sygnalizowany za pomocą diody LED w przycisku.

dioda nie świeci : zasilanie benzyną dioda miga : sprawdzanie warunków do przełączenia na zasilanie gazem płynnym. Dioda świeci, gdy warunki są spełnione.

dioda świeci : zasilanie gazem płynnym

dioda miga pięć razy i gaśnie : pusty zbiornik gazu płynnego lub awaria w układzie gazu płynnego.

Stosowny komunikat pojawia się na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy.

W przypadku opróżnienia zbiornika gazu płynnego zostanie automatycznie uaktywniony tryb zasilania silnika benzyną. Tryb ten pozostanie aktywny do czasu wyłączenia zapłonu.

Gaz płynny

    Wskaźnik poziomu paliwa

    Liczba diod LED wskazuje poziom paliwa w zbiorniku. 8 diod LED : zbiornik paliwa jest pełny. Strzałka wskazuje stronę pojazdu, po której znajduje ...

    Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego

    Liczba diod LED wskazuje temperaturę płynu. do 3 diod LED : temperatura robocza silnika nie została jeszcze osiągnięta 4 do 6 diod LED : normalna ...

    Categorie