Opel Corsa: Wskaźnik poziomu paliwa

Wskaźnik poziomu paliwa


Liczba diod LED wskazuje poziom paliwa w zbiorniku.

8 diod LED : zbiornik paliwa jest pełny.

Strzałka wskazuje stronę pojazdu, po której znajduje się klapka wlewu paliwa.

W trybie zasilania gazem płynnym wyświetlany jest poziom gazu w zbiorniku.

Zapalenie się lampki kontrolnej
oznacza niski poziom paliwa w zbiorniku. Kiedy lampka zacznie migać, należy natychmiast zatankować paliwo.

Jeśli zbiornik gazu zostanie opróżniony w trybie zasilania gazem płynnym, nastąpi automatyczne przełączenie na zasilanie benzyną

Nie wolno dopuszczać do całkowitego opróżnienia zbiornika paliwa! Ponieważ w zbiorniku zawsze znajduje się pewna ilość paliwa, przy tankowaniu można wlać jego mniejszą ilość, niż przewiduje to pojemność całkowita zbiornika.

    Obrotomierz

    Wyświetla prędkość obrotową silnika. Silnik powinien na każdym biegu pracować z jak najniższą prędkością obroto ...

    Przełącznik rodzaju paliwa

    Naciśnięcie przycisku LPG powoduje przełączenie między zasilaniem benzyną a zasilaniem gazem płynnym. Aktualnie wybrany rodzaj paliwa jes ...

    Categorie