Opel Corsa: Obrotomierz

Obrotomierz


Wyświetla prędkość obrotową silnika.

Silnik powinien na każdym biegu pracować z jak najniższą prędkością obrotową.

Przestroga

Strzałka obrotomierza nie powinna nigdy znajdować się w czerwonej strefie oznaczającej zbyt wysoką prędkość obrotową.

Istnieje wówczas niebezpieczeństwo uszkodzenia silnika.

    Licznik przebiegu dziennego

    Wyświetlany jest zarejestrowany dystans od momentu ostatniego wyzerowania wskazań. Licznik przebiegu dziennego wskazuje odległość do 9999 km, a nast ...

    Wskaźnik poziomu paliwa

    Liczba diod LED wskazuje poziom paliwa w zbiorniku. 8 diod LED : zbiornik paliwa jest pełny. Strzałka wskazuje stronę pojazdu, po której znajduje ...

    Categorie