Opel Corsa: Licznik przebiegu dziennego

Wyświetlany jest zarejestrowany dystans od momentu ostatniego wyzerowania wskazań.

Licznik przebiegu dziennego wskazuje odległość do 9999 km, a następnie ponownie zaczyna odmierzanie od 0.

Wyświetlacz w wersji Baselevel i Midlevel

Wyświetlacz w wersji Baselevel i Midlevel


W celu wyzerowania licznika nacisnąć SET/CLR na dźwigni kierunkowskazów i przytrzymać przez kilka sekund   103.

Wyświetlacz w wersji Uplevel

Wyświetlacz w wersji Uplevel


Dwa liczniki przebiegu dziennego można wybierać dla różnych podróży.

Wybrać menu Menu informacji o przebiegu i paliwie , naciskając
Menu na dźwigni kierunkowskazów.

Obrócić pokrętło na dźwigni kierunkowskazów i wybrać Licznik 1 lub Licznik 2. Każdy licznik przebiegu dziennego można wyzerować oddzielnie, naciskając i przytrzymując przez kilka sekund SET/CLR na dźwigni kierunkowskazów po uprzednim wyświetleniu odpowiedniego menu.

    Zestaw wskaźników

    Po włączeniu zapłonu strzałki wskaźników na desce rozdzielczej wykonują pełny obrót (aż do położenia granicznego) ...

    Obrotomierz

    Wyświetla prędkość obrotową silnika. Silnik powinien na każdym biegu pracować z jak najniższą prędkością obroto ...

    Categorie