Opel Corsa: Włączanie przedniego-tylnego układu ułatwiającego parkowanie

Opel Corsa –> Prowadzenie i użytkowanie –> Systemy wspomagania kierowcy –> Układ ułatwiający parkowanie –> Włączanie przedniego-tylnego układu ułatwiającego parkowanie

Po włączeniu biegu wstecznego, przedni i tylny układ ułatwiający parkowanie jest gotowy do pracy.

Włączanie przedniego-tylnego układu ułatwiającego parkowanie


Gotowość układu do pracy jest sygnalizowana przez świecenie diody kontrolnej w przycisku pilota parkowania .


Przedni-tylny układ ułatwiający parkowanie można także włączyć przy prędkości do 11 km/h, naciskając krótko przycisk pilota parkowania.

Jeśli przycisk zostanie włączony
jeden raz w trakcie cyklu zapłonowego, przedni układ ułatwiający parkowanie zostanie wyłączony przy prędkości powyżej 11 km/h. Układ zostanie ponownie włączony, jeśli prędkość samochodu nie przekroczyła wcześniej 25 km/h.

Jeśli prędkość samochodu przekroczyła wcześniej 25 km/h, przedni układ ułatwiający parkowanie pozostanie wyłączony, gdy prędkość spadnie poniżej 11 km/h.

Gdy układ zostanie wyłączony, dioda w przycisku gaśnie, a na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy pojawia się komunikat Układ czujników parkowania wyłączony.

Ostrzeganie o przeszkodach Układ ostrzega kierowcę za pomocą sygnałów dźwiękowych o potencjalnie niebezpiecznych przeszkodach za samochodem w odległości do 1,5 metra i przed samochodem w odległości do 1,2 metra. Ostrzegawczy sygnał dźwiękowy rozlega się po tej stronie samochodu, po której odległość od przeszkody jest mniejsza. Im mniejsza odległość od przeszkody, tym krótsze odstępy między kolejnymi sygnałami. Gdy do przeszkody pozostanie mniej niż około 30 cm, generowany będzie sygnał ciągły.

Ponadto odległość od przeszkody z tyłu i z przodu jest pokazywana w postaci zmieniających się linii symbolizujących odległość zależnie od wersji na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy   103 lub na kolorowym wyświetlaczu informacyjnym

Włączanie przedniego-tylnego układu ułatwiającego parkowanie


Odległość od przeszkód z tyłu i z przodu samochodu jest wyświetlana w postaci zmieniających się linii symbolizujących odległość na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy   103.

Wskazanie odległości może zostać zastąpione przez komunikaty o wyższym priorytecie. Po potwierdzeniu komunikatu przez naciśnięcie SET/CLR na dźwigni kierunkowskazów ponownie pojawia się sygnalizacja odległości.

Włączanie przedniego-tylnego układu ułatwiającego parkowanie


Odległość od przeszkód jest wyświetlana na kolorowym wyświetlaczu informacyjnym w postaci kolorowych stref przed lub za samochodem

Włączanie inteligentnego systemu wspomagania parkowania Inteligentny system wspomagania parkowania można włączyć tylko podczas jazdy do przodu.

Włączanie przedniego-tylnego układu ułatwiającego parkowanie


Gdy trzeba wyszukać miejsce postojowe, system jest gotowy do pracy po długim naciśnięciu .


System rozpoznaje i zapamiętuje miejsce postojowe (w odległości dziesięciu metrów w przypadku miejsc do parkowania równoległego lub sześciu metrów w przypadku miejsc do parkowania prostopadłego) w trybie ułatwiania parkowania.

System można uaktywnić przy prędkości nieprzekraczającej 30 km/h. System wyszukuje wolne miejsce parkingowe, gdy prędkość pojazdu wynosi nie więcej niż 30 km/h.

Maksymalna dozwolona odległość od samochodu do rzędu zaparkowanych pojazdów wynosi 1,8 metra przy parkowaniu równoległym i 2,5 metra przy parkowaniu prostopadłym.

Funkcjonowanie

Tryb wyszukiwania miejsca postojowego

Pojazdy ze wskazaniami na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy

Funkcjonowanie


Funkcjonowanie


Wybrać miejsce do parkowania równoległego lub prostopadłego na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy, naciskając SET/CLR.

Funkcjonowanie


Po wykryciu miejsca kierowca jest powiadamiany przez komunikat na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy i sygnał dźwiękowy.

    Inteligentny system wspomagania parkowania

    Ostrzeżenie Kierowca ponosi pełną odpowiedzialność za akceptację miejsca postojowego zaproponowanego przez system oraz za manewr parkowania. K ...

    Pojazdy ze wskazaniami na kolorowym wyświetlaczu informacyjnym

    Wybrać miejsce do parkowania równoległego lub prostopadłego, naciskając ikonę   lub na kolorowym wyświetlaczu informacyjnym. ...

    Categorie