Opel Corsa: Pojazdy ze wskazaniami na kolorowym wyświetlaczu informacyjnym

Opel Corsa –> Prowadzenie i użytkowanie –> Systemy wspomagania kierowcy –> Układ ułatwiający parkowanie –> Pojazdy ze wskazaniami na kolorowym wyświetlaczu informacyjnym

Pojazdy ze wskazaniami na kolorowym wyświetlaczu informacyjnym


Wybrać miejsce do parkowania równoległego lub prostopadłego, naciskając ikonę   lub
na
kolorowym wyświetlaczu informacyjnym.

Pojazdy ze wskazaniami na kolorowym wyświetlaczu informacyjnym


Po wykryciu miejsca kierowca jest powiadamiany przez komunikat na kolorowym wyświetlaczu informacyjnym i sygnał dźwiękowy.

Jeśli kierowca nie zatrzyma samochodu na dystansie dziesięciu metrów w przypadku parkowania równoległego lub sześciu metrów w przypadku parkowania prostopadłego po zaproponowaniu przez system miejsca postojowego, system zacznie szukać innego odpowiedniego miejsca.

    Włączanie przedniego-tylnego układu ułatwiającego parkowanie

    Po włączeniu biegu wstecznego, przedni i tylny układ ułatwiający parkowanie jest gotowy do pracy. Gotowość układu do pracy jest sygn ...

    Tryb wprowadzania na miejsce postojowe

    Miejsce postojowe zaproponowane przez system zostaje zaakceptowane, jeśli samochód zostanie zatrzymany na dystansie dziesięciu metrów w przypadku parko ...

    Categorie