Opel Corsa: Tryb wprowadzania na miejsce postojowe

Miejsce postojowe zaproponowane przez system zostaje zaakceptowane, jeśli samochód zostanie zatrzymany na dystansie dziesięciu metrów w przypadku parkowania równoległego lub sześciu metrów w przypadku parkowania prostopadłego po pojawieniu się komunikatu Zatrzymaj się. System oblicza optymalną drogę parkowania na wolne miejsce.

Krótka seria wibracji koła kierownicy po włączeniu biegu wstecznego oznacza, że kierowanie samochodem zostało przejęte przez system. Następnie system automatycznie wprowadza samochód na miejsce postojowe, podając kierowcy szczegółowe instrukcje dotyczące użycia pedału hamulca i przyspieszenia oraz zmiany biegów. Kierowca musi trzymać ręce z dala od kierownicy.

Należy zawsze zwracać uwagę na dźwięki emitowane przez przednitylny układ ułatwiający parkowanie.

Dźwięk ciągły sygnalizuje, że odległość od przeszkody jest mniejsza niż około 30 cm.

Jeśli z jakiegoś powodu kierowca musi przejąć kontrolę nad układem kierowniczym, należy chwycić kierownicę tylko za zewnętrzną krawędź. Automatyczne kierowanie zostaje w takim przypadku wyłączone.

Zmiana strony parkowania

System jest skonfigurowany tak, aby standardowo wykrywał miejsca parkingowe po stronie pasażera. Aby wykrywać miejsca postojowe po stronie kierowcy, na czas wyszukiwania miejsca należy włączyć kierunkowskaz po stronie kierowcy.

Gdy tylko kierunkowskaz zostanie wyłączony, system zacznie ponownie szukać miejsca postojowego po stronie pasażera.

Wskazania na wyświetlaczu

Instrukcje pojawiające się na wyświetlaczu obejmują:

 • Ogólne wskazówki i komunikaty ostrzegawcze.
 • Informację o jeździe z prędkością większą niż 30 km/h w trybie wyszukiwania miejsca postojowego lub 8 km/h w trybie wprowadzania na miejsce postojowe.
 • Polecenie zatrzymania pojazdu, gdy wykryto wolne miejsce parkingowe.
 • Kierunek jazdy podczas manewru parkowania.
 • Polecenia włączenia biegu wstecznego lub biegu pierwszego.
 • Polecenia użycia pedału przyspieszenia lub hamulca.
 • W przypadku niektórych instrukcji na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy widoczny jest pasek postępu.
 • Prawidłowe zakończenie manewru parkowania jest sygnalizowane wyświetleniem symbolu i sygnałem dźwiękowym.
 • Anulowanie manewru parkowania.

Priorytety wyświetlania

Wskazanie inteligentnego systemu wspomagania parkowania na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy może zostać zastąpione przez komunikaty o wyższym priorytecie. Po potwierdzeniu komunikatu przez naciśnięcie SET/CLR na dźwigni kierunkowskazów ponownie pojawiają się instrukcje inteligentnego systemu wspomagania parkowania i manewr parkowania może być kontynuowany.

Wyłączanie

Układ dezaktywuje się poprzez:

 • długie naciśnięcie

 • prawidłowe zakończenie manewru parkowania
 • zwiększenie prędkości jazdy podczas wyszukiwania miejsca postojowego powyżej 30 km/h
 • zwiększenie prędkości jazdy podczas wprowadzania na miejsce postojowe powyżej 8 km/h
 • dotknięcie koła kierownicy przez kierowcę
 • przekroczenie maksymalnej liczby zmian biegu: osiem cykli zmian przy parkowaniu równoległym lub pięć cykli przy parkowaniu prostopadłym
 • wyłączenie zapłonu

Dezaktywacja systemu w wyniku działań kierowcy lub przez sam system podczas manewru zostanie zasygnalizowana na wyświetlaczu poprzez komunikat Sys. asystenta parkowania wyłączony. Dodatkowo rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Usterka

Komunikat pojawia się, gdy:

 • W układzie występuje usterka.
 • Kierowca nie zakończył prawidłowo manewru parkowania
 • Układ nie działa prawidłowo.
 • Wystąpi jedna z opisanych powyżej przyczyn dezaktywacji

W przypadku wykrycia przeszkody podczas wyświetlania instrukcji parkowania - na wyświetlaczu pojawi się komunikat Zatrzymaj się.

Usunięcie przeszkody umożliwi wznowienie manewru parkowania.

Jeśli przeszkoda nie zniknie, system zostanie wyłączony. Długie naciśnięcie   uaktywni system
w celu wyszukania nowego miejsca parkingowego.

  Pojazdy ze wskazaniami na kolorowym wyświetlaczu informacyjnym

  Wybrać miejsce do parkowania równoległego lub prostopadłego, naciskając ikonę   lub na kolorowym wyświetlaczu informacyjnym. ...

  Podstawowe informacje dotyczące układów ułatwiających parkowanie

  Ostrzeżenie W pewnych sytuacjach wielokrotne odbicia fal dźwiękowych oraz zewnętrzne źródła dźwięku mogą uniemożliwi&# ...

  Categorie