Opel Corsa: Przestrzeń bagażowa

Opel Corsa –> Schowki –> Przestrzeń bagażowa

Powiększanie przestrzeni bagażowej

Tylne oparcie można zablokować w dwóch położeniach. W przypadku przewożenia dużych przedmiotów, zablokować w położeniu pionowym.

Powiększanie przestrzeni bagażowej


Oparcie dzielone

Pociągnąć dźwignię zwalniającą po odpowiedniej stronie, pociągnąć oparcie w przód i ustawić je w pozycji pionowej, a następnie zablokować.

Oparcie jednoczęściowe

Pociągnąć dźwignie zwalniające po obu stronach, pociągnąć oparcie w przód i ustawić je w pozycji pionowej, a następnie zablokować.

Podczas odblokowania, obok dźwigni zwalniającej pojawia się czerwone oznaczenie. Oparcie jest prawidłowo zablokowane, gdy czerwone oznaczenia przy obu dźwigniach zwalniających są niewidoczne.

Składanie oparć tylnych foteli

Jeśli jest to konieczne, wyjąć osłonę przestrzeni bagażowej.

Docisnąć w dół zagłówki, naciskając blokady.

Składanie oparć tylnych foteli


Przeciągnąć pasy bezpieczeństwa przez boczne zaczepy w celu zabezpieczenia pasów przed uszkodzeniem. Podczas składania oparcia, odpowiednio wysunąć pasy bezpieczeństwa.

Oparcie dzielone

Pociągnąć dźwignię zwalniającą po odpowiedniej stronie i złożyć oparcie na siedzisko.

Oparcie jednoczęściowe

Pociągnąć dźwignie zwalniające po obu stronach i złożyć oparcie na siedzisko.

Oparcie jednoczęściowe


Jeśli samochód ma zostać załadowany przez tylne drzwi, wyjąć pas bezpieczeństwa z prowadnicy w oparciu i włożyć sprzączkę do gniazda, jak pokazano na rysunku.

W celu rozłożenia podnieść oparcie i przesunąć je do pozycji wyprostowanej, aż nastąpi słyszalne zatrzaśnięcie blokady położenia.

Upewnić się, że pasy bezpieczeństwa skrajnych foteli są umieszczone w odpowiednich prowadnicach.

Oparcie jednoczęściowe


Oparcie jest prawidłowo zablokowane, gdy czerwone oznaczenia przy obu dźwigniach zwalniających są niewidoczne.

Ostrzeżenie

Samochód można prowadzić wyłącznie wtedy, gdy oparcia są prawidłowo zablokowane. W przeciwnym razie występuje niebezpieczeństwo obrażeń ciała lub uszkodzenia ładunku lub pojazdu w momencie gwałtownego hamowania lub kolizji.

Oparcie jednoczęściowe


Pas bezpieczeństwa środkowego fotela może zostać zablokowany, jeśli oparcie jest rozkładane zbyt szybko.

Aby odblokować mechanizm zwijający, wsunąć pas lub wyciągnąć go na ok. 20 mm, a następnie puścić.

Tylny system transportowy

Tylny system transportowy (Flex-Fix) umożliwia zamontowanie rowerów na wyciąganym uchwycie, wbudowanym w podłogę pojazdu. Przewożenie jaki ...

Osłona przestrzeni bagażowej

Na osłonie nie należy umieszczać żadnych przedmiotów. 3-drzwiowy / 5-drzwiowy hatchback Wyjmowanie Odczepić zawiesia od klapy tylnej. Unie&# ...

Categorie