Opel Corsa: Tylny system transportowy

Opel Corsa –> Schowki –> Tylny system transportowy

Tylny system transportowy


Tylny system transportowy (Flex-Fix) umożliwia zamontowanie rowerów na wyciąganym uchwycie, wbudowanym w podłogę pojazdu.

Przewożenie jakichkolwiek innych przedmiotów jest niedopuszczalne.

Maksymalne obciążenie tylnego systemu transportowego wynosi 40 kg. Maksymalny ciężar jednego roweru wynosi 20 kg.

Rozstaw osi roweru nie może przekraczać 1,2 metra. W przeciwnym razie nie będzie możliwe bezpieczne przymocowanie roweru.

Gdy system nie jest używany, należy go wsunąć i schować w podłodze pojazdu.

Na rowerach nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów, które mogą się obluzować podczas transportu.

Przestroga

Na wsporniku do rowerów nie wolno mocować rowerów z pedałami ze stali węglowej.

Rowery mogą ulec uszkodzeniu.

Wysuwanie

Otworzyć klapę tylną.

Ostrzeżenie

Nikt nie może przebywać w obszarze rozkładania systemu tylnego wspornika - niebezpieczeństwo obrażeń.

Wysuwanie


Pociągnąć w górę dźwignię zwalniającą. System zostaje odblokowany i szybko wysuwa się ze zderzaka.

Wysuwanie


Wyciągnąć tylny system transportowy do końca, aż do jego zatrzaśnięcia.

Upewnić się, że nie ma możliwości ponownego schowania tylnego systemu transportowego bez pociągania dźwigni zwalniającej.

Ostrzeżenie

Do tylnego wspornika można mocować wyłącznie dozwolone przedmioty, pod warunkiem, że system został prawidłowo zablokowany. Jeśli tylnego wspornika nie można prawidłowo zablokować, nie można zamocowywać do niego żadnych przedmiotów i należy przesunąć wspornik w położenie wyjściowe.

Należy skorzystać z pomocy serwisu.

Montaż tylnych świateł

Montaż tylnych świateł


Wyjąć z otworu najpierw tylne (1), a następnie przednie (2) światło tylne.

Montaż tylnych świateł


Otworzyć całkowicie wspornik z tyłu lampy tylnej, tak aby się zablokował.

Montaż tylnych świateł


Nacisnąć dźwignię mocującą w dół i wcisnąć wspornik lampy do uchwytu, tak aby się zablokował.

Wykonać tę procedurę dla obu lamp.

Montaż tylnych świateł


Sprawdzić, czy przewody i lampy zostały prawidłowo umiejscowione i zamocowane.

Zablokowanie tylnego systemu transportowego

Zablokowanie tylnego systemu transportowego


Obrócić do oporu najpierw lewą (1), a następnie prawą (2) dźwignię mocującą. Obie dźwignie mocujące muszą być zwrócone w tył, w przeciwnym razie bezpieczeństwo systemu nie jest zagwarantowane.

Uwaga

Zamknąć klapę tylną.

Rozkładanie uchwytów na korby pedałów

Rozkładanie uchwytów na korby pedałów


Rozłożyć jeden lub oba uchwyty na korby pedałów w górę, aż do zablokowania ukośnego wspornika.

Rozkładanie uchwytów na korby pedałów


Wyjąć zamocowania z uchwytów na korby pedałów

Przygotowanie tylnego systemu transportowego do przewożenia roweru

Przygotowanie tylnego systemu transportowego do przewożenia roweru


Nacisnąć dźwignię zwalniającą i wysunąć uchwyty na koła.

Przygotowanie tylnego systemu transportowego do przewożenia roweru


Nacisnąć dźwignię zwalniającą na uchwycie paska i wyjąć go.

Przygotowanie roweru do zamocowania

Przygotowanie roweru do zamocowania


Uwaga

Maksymalna szerokość korby pedału wynosi 38,3 mm, a maksymalna głębokość 14,4 mm.

Obrócić lewy pedał (niepołączony z kołem łańcuchowym) tak, aby ustawić go pionowo w dół. Pedał na lewej korbie musi być ustawiony poziomo.

Przednie koło roweru z przodu musi znajdować się po lewej stronie.

Przednie koło roweru z tyłu musi znajdować się po prawej stronie.

Mocowanie roweru do tylnego systemu transportowego

Mocowanie roweru do tylnego systemu transportowego


Za pomocą obrotowej dźwigni na uchwycie korby pedału wstępnie dostosować element do wymiaru poprzecznego korby pedału.

W przypadku roweru z prostymi korbami pedałów należy całkowicie odkręcić uchwyt korby (poz. 5).

Mocowanie roweru do tylnego systemu transportowego


W przypadku roweru z zakrzywionymi korbami pedałów należy całkowicie dokręcić uchwyt korby (poz. 1).

Mocowanie roweru do tylnego systemu transportowego


Umieścić rower na uchwycie. Korbę pedału należy umieścić w otworze uchwytu w sposób pokazany na rysunku.

Przestroga

Upewnić się, że pedał nie styka się z powierzchnią tylnego wspornika.

W przeciwnym razie zespół korby może zostać uszkodzony podczas transportu.

Mocowanie roweru do tylnego systemu transportowego


Wsunąć zamocowanie korby pedału od góry w zewnętrzną prowadnicę uchwytu na korbę i przesunąć w dół co najmniej poniżej nacięcia.

Mocowanie roweru do tylnego systemu transportowego


Przytwierdzić korbę pedału, przykręcając śrubę na zamocowaniu.

Mocowanie roweru do tylnego systemu transportowego


Ustawić uchwyty kół tak, aby rower był usytuowany mniej więcej poziomo. Odległość między pedałami a klapą tylną powinna wynosić co najmniej 5 cm.

Oba koła roweru muszą znajdować się w uchwytach.

Przestroga

Uchwyty na koła należy wyciągnąć na tyle daleko, aby obydwa koła roweru mogły w nich zostać umieszczone. W przeciwnym razie poziome mocowanie roweru nie jest bezpieczne. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować uszkodzenie kół roweru przez gorące spaliny.

Mocowanie roweru do tylnego systemu transportowego


Wyrównać rower z samochodem w kierunku wzdłużnym: Lekko poluzować zamocowanie pedału.

Ustawić rower w pozycji wyprostowanej za pomocą dźwigni obrotowej w uchwycie korby pedału.

Jeśli rowery zawadzają o siebie, ich wzajemne położenie można ustawić poprzez regulację uchwytów na koła oraz za pomocą dźwigni obrotowej w uchwycie korby pedału. Należy sprawdzić, czy między rowerami a nadwoziem pojazdu jest wystarczająca odległość.

Mocowanie roweru do tylnego systemu transportowego


Dokręcić ręką do oporu śrubę zamocowania pedału.

Przymocować oba koła roweru do uchwytów za pomocą pasków mocujących.

Sprawdzić, czy rower jest dobrze zamocowany.

Przestroga

Upewnić się, że odstęp między rowerem a nadwoziem pojazdu wynosi co najmniej 5 cm. Jeśli to konieczne, poluzować kierownicę roweru i obrócić w bok.

Dla każdego roweru należy zanotować ustawienia uchwytów kół oraz dźwigni obrotowej na uchwycie korby pedału. Właściwe przygotowanie systemu ułatwi ponowne zamocowanie roweru.

Uwaga

W celu zwiększenia widoczności zaleca się zamocowanie znaku ostrzegawczego na ostatnim rowerze.

Zdejmowanie roweru z tylnego systemu transportowego

Zdejmowanie roweru z tylnego systemu transportowego


Rozpiąć paski na obu kołach roweru.

Przytrzymać rower, poluzować śrubę zamocowania pedału, po czym unieść i wyjąć zamocowanie.

Chowanie tylnego systemu transportowego

Chowanie tylnego systemu transportowego


Wcisnąć zamocowania korby pedału do uchwytu na korby pedałów w sposób pokazany na rysunku.

Chowanie tylnego systemu transportowego


Zamocować uchwyt paska i pociągnąć maksymalnie w dół.

Chowanie tylnego systemu transportowego


Nacisnąć dźwignię zwalniającą i wsunąć uchwyty na koła do oporu.

Chowanie tylnego systemu transportowego


Zwolnić dźwignię blokującą na ukośnym wsporniku i złożyć oba uchwyty na korby pedałów.

Ostrzeżenie

Istnieje niebezpieczeństwo przytrzaśnięcia.

Chowanie tylnego systemu transportowego


Obrócić w przód najpierw prawą (1), a następnie lewą (2) dźwignię mocującą, aż możliwe będzie zablokowanie ich w odpowiednich wnękach.

Chowanie tylnego systemu transportowego


Wcisnąć dźwignię blokującą i wyciągnąć oba wsporniki lamp z wgłębień.

Chowanie tylnego systemu transportowego


Złożyć wsporniki z tyłu lamp tylnych.

Umieścić w otworach najpierw przednie światło tylne (1), a następnie tylne (2) światło tylne i docisnąć je w dół do oporu. Wcisnąć przewody całkowicie w prowadnice, aby zapobiec ich uszkodzeniu.

Otworzyć klapę tylną.

Chowanie tylnego systemu transportowego


Popchnąć dźwignię zwalniającą do góry i przytrzymać ją w tej pozycji.

Nieznacznie unieść tylny system transportowy i wepchnąć do zderzaka, tak aby się zablokował.

Dźwignia zwalniająca musi powrócić w położenie wyjściowe.

Ostrzeżenie

Jeśli systemu nie można poprawnie zablokować, skorzystać z pomocy serwisu.

    Przedni schowek

    Schowki znajdują się pod przełącznikiem świateł, w konsoli środkowej, w kieszeniach drzwi i w panelach bocznych przy fotelach tylnych. S ...

    Przestrzeń bagażowa

    Powiększanie przestrzeni bagażowej Tylne oparcie można zablokować w dwóch położeniach. W przypadku przewożenia dużych przedmiot&oa ...

    Categorie