Opel Corsa: Naklejka ostrzegawcza

Naklejka ostrzegawcza


Znaczenie symboli:

 • Zabronione iskry, otwarty ogień i palenie tytoniu.
 • Zawsze używać osłon oczu.

  Wybuchowe gazy mogą spowodować utratę wzroku lub obrażenia ciała.

 • Przechowywać akumulator pojazdu w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 • Akumulator pojazdu zawiera kwas siarkowy, który może spowodować utratę wzroku lub poważne oparzenia.
 • Dodatkowe informacje zamieszczono w Podręczniku użytkownika.
 • W sąsiedztwie akumulatora mogą występować wybuchowe gazy.

  Ładowanie akumulatora pojazdu

  Ostrzeżenie W pojazdach z systemem stopstart należy dopilnować, by podczas ładowania za pomocą ładowarki do akumulatorów napięcie ...

  Odpowietrzanie układu paliwowego silnika wysokoprężnego

  W razie całkowitego opróżnienia zbiornika paliwa układ paliwowy samochodu z silnikiem wysokoprężnym musi zostać odpowietrzony. Włą ...

  Categorie