Opel Corsa: Ładowanie akumulatora pojazdu

Opel Corsa –> Pielęgnacja samochodu –> Czynności kontrolne –> Akumulator pojazdu –> Ładowanie akumulatora pojazdu

Ostrzeżenie

W pojazdach z systemem stopstart należy dopilnować, by podczas ładowania za pomocą ładowarki do akumulatorów napięcie ładowania nie przekroczyło 14,6 V. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia akumulatora pojazdu.

Uruchamianie silnika przy użyciu przewodów rozruchowych

    Wymiana akumulatora pojazdu

    Uwaga Wszelkie odstępstwa od instrukcji podanych w tym punkcie mogą doprowadzić do tymczasowego wyłączenia systemu stop-start. Podczas wymiany akumula ...

    Naklejka ostrzegawcza

    Znaczenie symboli: Zabronione iskry, otwarty ogień i palenie tytoniu. Zawsze używać osłon oczu. Wybuchowe gazy mogą spowodować utrat ...

    Categorie