Opel Corsa: Odpowietrzanie układu paliwowego silnika wysokoprężnego

Opel Corsa –> Pielęgnacja samochodu –> Czynności kontrolne –> Odpowietrzanie układu paliwowego silnika wysokoprężnego

W razie całkowitego opróżnienia zbiornika paliwa układ paliwowy samochodu z silnikiem wysokoprężnym musi zostać odpowietrzony. Włączyć zapłon trzykrotnie, za każdym razem na 15 sekund. Następnie uruchomić silnik na czas nie dłuższy niż 40 sekund. Po upływie co najmniej pięć sekund powtórzyć te czynności.

Jeśli nadal nie można będzie uruchomić silnika, należy skorzystać z pomocy warsztatu.

    Naklejka ostrzegawcza

    Znaczenie symboli: Zabronione iskry, otwarty ogień i palenie tytoniu. Zawsze używać osłon oczu. Wybuchowe gazy mogą spowodować utrat ...

    Wymiana piór wycieraczek

    Unieść ramię wycieraczki do pozycji pionowej. Wcisnąć zaczepy po obu stronach, obrócić pióro wycieraczki pod kątem 90 w stos ...

    Categorie