Opel Corsa: Menu informacyjne ECO

Nacisnąć MENU, aby wybrać Menu informacyjne ECO .


Wybrać podmenu, obracając pokrętło.

Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w podmenu.

 • trend zużycia paliwa
 • indeks zużycia paliwa
 • główne odbiorniki

Trend zużycia paliwa

Trend zużycia paliwa


Strona ta wyświetla wykres obejmujący 10 ostatnich zarejestrowanych wartości średniego zużycia paliwa na 100 km.

Zapełnione segmenty wskazują zużycie w odstępach co 5 km i pozwalają na odzwierciedlenie wpływu ukształtowania terenu lub stylu jazdy na zużycie paliwa.

Wykres można wyzerować, naciskając SET/CLR.

Indeks zużycia paliwa

Bieżące zużycie paliwa jest wyświetlane w postaci wskaźnika segmentowego. Aby prowadzić pojazd w sposób ekonomiczny, należy tak dostosowywać charakterystykę jazdy, aby zapełnione segmenty mieściły się w obrębie strefy Eco. Im więcej zapełnionych segmentów, tym wyższe zużycie paliwa. Bieżące zużycie paliwa wyświetlane jest jednocześnie w postaci liczbowej.

Główne odbiorniki

Wyświetla w porządku malejącym listę aktualnie włączonych urządzeń zwiększających komfort użytkownika, które generują największe zużycie paliwa. Wskazywana jest potencjalna oszczędność paliwa. Wyłączone urządzenie znika z listy, a wartość zużycia paliwa zostaje zaktualizowana.

Lista urządzeń różni się w zależności od wersji modelu.

W pewnych sporadycznie występujących warunkach jazdy może zostać automatycznie uruchomione ogrzewanie tylnej szyby w celu zwiększenia obciążenia silnika. W takim przypadku ogrzewanie tylnej szyby jest wyświetlane na liście urządzeń generujących największe zużycie paliwa, mimo że nie zostało włączone przez kierowcę.

  Menu informacji o pojeździe

  Nacisnąć MENU, aby wybrać Menu informacji o pojeździe . Wybrać podmenu, obracając pokrętło. Poniżej przedstawiono listę ...

  Kolorowy wyświetlacz informacyjny

  W zależności od konfiguracji pojazd może być wyposażony w kolorowy wyświetlacz informacyjny z ekranem dotykowym. Na kolorowym wyświetlacz ...

  Categorie