Opel Corsa: Kolorowy wyświetlacz informacyjny

Opel Corsa –> Wskaźniki i przyrządy –> Wyświetlacze informacyjne –> Kolorowy wyświetlacz informacyjny

W zależności od konfiguracji pojazd może być wyposażony w kolorowy wyświetlacz informacyjny z ekranem dotykowym.

Kolorowy wyświetlacz informacyjny


Na kolorowym wyświetlaczu informacyjnym z ekranem dotykowym następujące elementy są pokazywane w kolorze:

 • czas
 • temperatura zewnętrzna
 • data
 • widok z kamery wstecznej
 • instrukcje układu ułatwiającego parkowanie i inteligentnego systemu wspomagania parkowania
 • ustawienia elektronicznego układu sterowania klimatyzacji
 • system Infotainment, patrz opis w instrukcji obsługi systemu Infotainment
 • komunikaty systemowe
 • komunikaty dotyczące pojazdu
 • ustawienia personalizacji pojazdu

Typ informacji i sposób ich wyświetlania zależy od wprowadzonych ustawień.

Wybieranie menu i ustawień

Wyboru menu i ustawień dokonuje się za pomocą dotykowego ekranu wyświetlacza.

Wybieranie menu i ustawień


Nacisnąć : zostaje wyświetlona
strona Home.

Nacisnąć ikonę Ustawienia na wyświetlaczu: Zostaje wyświetlona strona menu Ustawienia. Nacisnąć ustawienie, aby je wybrać.

Nacisnąć wybraną opcję ponownie, aby potwierdzić ustawienie lub wartość.

Nacisnąć przycisk   na
wyświetlaczu, aby wyjść z menu lub ustawienia bez dokonywania zmiany lub usunąć ostatni znak w ciągu znaków.

Aby wyjść z menu Ustawienia, nacisnąć przycisk ekranowy  
kilka razy lub nacisnąć   po
potwierdzeniu zmian.

Personalizacja ustawień  116.

Ustawienia zapisywane

  Menu informacyjne ECO

  Nacisnąć MENU, aby wybrać Menu informacyjne ECO . Wybrać podmenu, obracając pokrętło. Postępować zgodnie z instrukcjami wyś ...

  Graficzny wyświetlacz informacyjny

  W zależności od konfiguracji pojazd może być wyposażony w graficzny wyświetlacz informacyjny. Na graficznym wyświetlaczu informacyjnym po ...

  Categorie