Opel Corsa: Menu informacji o pojeździe

Nacisnąć MENU, aby wybrać Menu informacji o pojeździe .


Wybrać podmenu, obracając pokrętło.

Poniżej przedstawiono listę wszystkich dostępnych stron Menu informacji o pojeździe. Niektóre z nich mogą być niedostępne w danym pojeździe.

Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w podmenu.

 • jednostka
 • ostrzeżenie o nadmiernej prędkości
 • pozostały okres przydatności oleju
 • ciśnienie powietrza w oponach
 • obciążenie opon
 • odległość od poprzedzającego pojazdu
 • system rozpoznawania znaków drogowych
 • język

Na wyświetlaczach w wersji Midlevel i Uplevel obowiązują odmienne sposoby wyboru opcji i wyświetlania wskazań.

Jednostka

Gdy jest wyświetlona strona, nacisnąć SET/CLR. Wybrać jednostki angielskie (jednostka 1) lub metryczne (jednostka 3), obracając pokrętło. Nacisnąć SET/CLR, aby ustawić jednostkę.

Ostrzeżenie o nadmiernej prędkości

Ostrzeżenie o nadmiernej prędkości


Funkcja ostrzeżenia o nadmiernej prędkości alarmuje kierowcę, gdy ustawiona prędkość zostaje przekroczona.

Aby ustawić ostrzeżenie o nadmiernej prędkości, nacisnąć SET/CLR przy wyświetlonej stronie.

Obracając pokrętło, wybrać wartość.

Nacisnąć SET/CLR, aby ustawić prędkość.

Jeśli wybrane ograniczenie prędkości zostanie przekroczone, rozlegnie się ostrzeżenie akustyczne. Po ustawieniu prędkości funkcję tę można wyłączyć, naciskając SET/CLR, gdy jest wyświetlona strona.

Pozostały okres przydatności oleju

Wskazuje szacunkowy czas przydatności oleju. Wartość procentowa oznacza bieżące wskazanie pozostałej żywotności oleju oraz informuje, kiedy należy wymienić olej silnikowy i filtr

Ciśnienie powietrza w oponach

Podczas jazdy na tej stronie wyświetlane jest ciśnienie powietrza we wszystkich oponach

Obciążenie opon

Istnieje możliwość wybrania kategorii ciśnienia powietrza w oponach odpowiadającej aktualnemu poziomowi ciśnienia w ogumieniu

Odległość od poprzedzającego pojazdu

Wyświetlanie odległości w sekundach od poprzedzającego poruszającego się pojazdu

System wykrywania znaków drogowych

Wyświetla wykryte znaki drogowe na bieżącym odcinku trasy

Język

Wybór preferowanego języka jako języka wyświetlacza.

Opcja dostępna tylko wtedy, gdy pojazd nie jest wyposażony w system audio-nawigacyjny.

  Menu informacji o przebiegu i paliwie

  Nacisnąć MENU, aby wybrać stronę Menu informacji o przebiegu i paliwie . Wybrać podmenu, obracając pokrętło. Poniżej przedsta ...

  Menu informacyjne ECO

  Nacisnąć MENU, aby wybrać Menu informacyjne ECO . Wybrać podmenu, obracając pokrętło. Postępować zgodnie z instrukcjami wyś ...

  Categorie