Opel Corsa: Menu informacji o przebiegu i paliwie

Nacisnąć MENU, aby wybrać stronę Menu informacji o przebiegu i paliwie .


Wybrać podmenu, obracając pokrętło.

Poniżej przedstawiono listę wszystkich dostępnych stron Menu informacji o przebiegu i paliwie.

Niektóre z nich mogą być niedostępne w danym pojeździe.

Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w podmenu.

 • licznik przebiegu dziennego 1
 • licznik przebiegu dziennego 2
 • średnie zużycie paliwa 1
 • średnie zużycie paliwa 2
 • cyfrowe wskazanie prędkości
 • zasięg
 • zasięg w wersji LPG
 • poziom paliwa w wersji LPG
 • chwilowe zużycie paliwa
 • średnia prędkość jazdy
 • zegar
 • regulacja temperatury
 • pusta strona

Na wyświetlaczach w wersji Midlevel i Uplevel obowiązują odmienne sposoby wyboru opcji i wyświetlania wskazań.

Licznik przebiegu dziennego 1 i 2 Licznik przebiegu dziennego wyświetla bieżący przebieg (od czasu ostatniego zerowania).

Licznik przebiegu dziennego wskazuje odległość do 2000 km, a następnie ponownie zaczyna odmierzanie dystansu od 0.

Obrócić pokrętło, aby wybrać licznik przebiegu dziennego 1 lub 2.

Aby wyzerować wskazanie, nacisnąć na kilka sekund SET/CLR podczas wyświetlania tej strony.

Jednocześnie z licznikiem przebiegu 1 i 2 wyświetlane jest średnie zużycie paliwa 1 i 2.

Informacje wyświetlane na stronach informacji o podróży 1 i 2 można wyzerować oddzielnie, gdy aktywna jest dana strona.

Średnie zużycie paliwa 1 i 2

Wyświetlanie średniego zużycia paliwa. Pomiar można w każdej chwili rozpocząć od nowa od standardowej wartości.

Aby wyzerować wskazanie, nacisnąć na kilka sekund SET/CLR podczas wyświetlania tej strony.

Jednocześnie ze średnim zużyciem paliwa 1 i 2 wyświetlany jest licznik przebiegu dziennego 1 i 2.

Informacje wyświetlane na stronach informacji o podróży 1 i 2 można wyzerować oddzielnie, gdy aktywna jest dana strona.

Pojazdy z silnikiem LPG: Wskazywane jest średnie zużycie paliwa dla aktualnie wybranego trybu zasilania (LPG lub benzyna).

Cyfrowe wskazanie prędkości

Cyfrowe wyświetlanie prędkości chwilowej.

Zasięg

Zasięg obliczany jest na podstawie aktualnego poziomu paliwa w zbiorniku oraz chwilowego zużycia paliwa. Na wyświetlaczu pokazywane są wartości średnie.

Po zatankowaniu wartość zasięgu jest automatycznie aktualizowana z niewielkim opóźnieniem.

Gdy w zbiorniku jest niski poziom paliwa, na wyświetlaczu pojawia się komunikat i zapala się lampka kontrolna   we wskaźniku
poziomu paliwa.

Gdy konieczne jest niezwłoczne uzupełnienie paliwa, pokaże się komunikat ostrzegawczy, który pozostanie na wyświetlaczu.

Dodatkowo lampka kontrolna 
miga na wskaźniku poziomu paliwa

Zasięg, wersja LPG

Zasięg, wersja LPG


Wskazywany jest przybliżony całkowity zasięg dla każdego zbiornika paliwa (LPG i benzyny).

Niski poziom paliwa w zbiorniku sygnalizuje wskazanie NISKI w odpowiedniej sekcji.

Poziom paliwa, wersja LPG

Procentowe wskazanie poziomu dla rodzaju paliwa, który obecnie nie jest używany, np. w trybie zasilania benzyną wskazywany jest poziom LPG.

Chwilowe zużycie paliwa

Wyświetlanie chwilowego zużycia paliwa.

Pojazdy z silnikiem LPG: Wskazywane jest chwilowe zużycie paliwa dla aktualnie wybranego trybu zasilania (LPG lub benzyna).

Średnia prędkość jazdy

Wyświetlanie średniej prędkości jazdy. Pomiar można w każdej chwili rozpocząć od nowa.

Aby wyzerować wskazanie, nacisnąć na kilka sekund SET/CLR podczas wyświetlania tej strony.

Zegar

Wyświetlenie bieżącej godziny.

Wskazanie widoczne tylko wtedy, gdy nie ma systemu audionawigacyjnego.

Regulacja temperatury

Wyświetlanie aktualnej temperatury zewnętrznej.

Wskazanie widoczne tylko wtedy, gdy nie ma systemu audionawigacyjnego.

Pusta strona

Pokazuje pustą stronę bez żadnych informacji.

  Wybieranie menu i funkcji

  Wyboru menu i funkcji dokonuje się za pomocą przycisków na dźwigni kierunkowskazów. W celu przełączania pomiędzy kolejnymi menu ...

  Menu informacji o pojeździe

  Nacisnąć MENU, aby wybrać Menu informacji o pojeździe . Wybrać podmenu, obracając pokrętło. Poniżej przedstawiono listę ...

  Categorie