Opel Corsa: Wybieranie menu i funkcji

Wyboru menu i funkcji dokonuje się za pomocą przycisków na dźwigni kierunkowskazów.

Wybieranie menu i funkcji


W celu przełączania pomiędzy kolejnymi menu głównymi lub w celu przejścia z podmenu do menu nadrzędnego, naciskać MENU.

Obrócić pokrętło regulacyjne, aby wybrać podmenu menu głównego lub ustawić wartość numeryczną.

Nacisnąć SET/CLR, aby wybrać i zatwierdzić funkcję.

W razie potrzeby na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy pokazują się komunikaty pojazdu i komunikaty serwisowe. Potwierdzić komunikaty przez naciśnięcie SET/CLR.

Komunikaty pokazywane na wyświetlaczu  112.

    Wyświetlacz w wersji Uplevel

    Strony menu wyświetlacza Uplevel wybiera się przez naciśnięcie MENU na dźwigni kierunkowskazów. Symbole menu głównego są ...

    Menu informacji o przebiegu i paliwie

    Nacisnąć MENU, aby wybrać stronę Menu informacji o przebiegu i paliwie . Wybrać podmenu, obracając pokrętło. Poniżej przedsta ...

    Categorie